Odbor za animalnu i komparativnu patologiju

Predsjednik Odbora: akademik Slavko Cvetnić