Odbor za alergologiju,kliničku imunologiju i biološke preparate

Predsjednik Odbora: akademik Dragan Dekaris