Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica 

ČLANOVI KOORDINACIJSKOGA ODBORA

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 5. (250.), održanoj 29. svibnja 2019., na prijedlog Uprave imenovalo je Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u sastavu:

- akademik Dario VRETENAR, glavni tajnik Akademije

- akademkinja Mirna ŠITUM

- akademik Mladen OBAD ŠĆITAROCI, tanik Razreda za likovne umjetnosti.

Odbor je imenovan na razdoblje od četiri godine, počevši od 29. svibnja 2019.

 


 

Povijest: Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti suglasilo se (na svojoj 7. /177./ redovitoj sjednici održanoj 27. rujna 2011.) s prijedlogom Uprave Akademije o osnivanju Vijeća i Odbora za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica. 

Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica u skladu s navedenom odlukom Predsjedništva i dopisom broj 10-103/40-2011. od 28. rujna 2011. djeluje kao pomoćno tijelo Uprave Akademije u sastavu: akademik Vlatko Silobrčić, predsjednik Odbora, i akademici Stjepan Damjanović, Leo Klasinc (odluka 27. svibnja 2015.), Nikša Stančić i Mirko Zelić, članovi. Predsjednik Odbora, akademik Silobrčić, 2018. podnio je ostavku na na dužnost predsjednika Koordinacijskoga odbora.

Predsjednik Odbora (2011.-2018.): akademik Vlatko SILOBRČIĆ. Članovi Odbora: akademik Stjepan DAMJANOVIĆ. akademik Leo KLASINC, akademik Nikša STANČIĆ, akademik Mirko ZELIĆ.

Tajnik Odbora: savj. Dobriša Skok, mag iur. (4895 165)