Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti suglasilo se (na svojoj 7. /177./ redovitoj sjednici održanoj 27. rujna 2011.) s prijedlogom Uprave Akademije o osnivanju Vijeća i Odbora za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica. 

    Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica u skladu s navedenom odlukom Predsjedništva i dopisom broj 10-103/40-2011. od 28. rujna 2011. djeluje kao pomoćno tijelo Uprave Akademije u sastavu: akademik Vlatko Silobrčić, predsjednik Odbora, i akademici Stjepan Damjanović, Leo Klasinc (odluka 27. svibnja 2015.), Nikša Stančić i Mirko Zelić, članovi.
Predsjednik Odbora, akademik Silobrčić, 2018. podnio je ostavku na na dužnost predsjednika Koordinacijskoga odbora.

 

Predsjednik Odbora (2011.-2018.):

 
akademik Vlatko SILOBRČIĆ

Članovi Odbora:


akademik Stjepan DAMJANOVIĆ

 

akademik Leo Klasinc


 
akademik Nikša STANČIĆ

  

akademik Mirko ZELIĆ


Tajnik Odbora:
savj. Dobriša Skok, mag. iur.
4895-165
HAZU, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb

 


novelirano:    3. lipnja 2015.
postavljeno: 21. veljače 2012.
urednica: D. Torbica