INQUA SKUP 2009. godine

 

 

Deseta obljetnica Nacionalnog odbora INQUA i
prvi znanstveni skup Geologija kvartara u Hrvatskoj

Nacionalni odbor INQUA obilježio je 2009. godine deset godina rada i djelovanja, pa je tom prigodom organizirao skup „Geologija kvartara u Hrvatskoj – stanje i perspektive“, koji je održan 26. ožujka u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Cjelodnevnom skupu prisustvovalo je osamdesetak znanstvenika, stručnjaka i studenata, među kojima su uz geologe i paleontologe bili i arheolozi i geografi. Održano je petnaest predavanja iz različitih područja geologije kvartara i srodnih disciplina, a predavači su  zastupili deset različitih što istraživačkih što obrazovnih ustanova. Drugi dan je s četrdeset sudionika održana stručna ekskurzija u okolicu Đakova gdje se obišlo izdanke pleistocenskih lesnih naslaga. Skup je vrlo dobro prihvaćen i pokrenuta je inicijativa da se pretvori u redoviti godišnji skup u organizaciji Nacionalnog odbora INQUAe.


Održana predavanja:
 
 • Ljerka Marjanac (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Akademije)
  Povodom 10. obljetnice Nacionalnog odbora INQUA
 • Jadranka Barešić  (Institut "Ruđer Bošković")
  Geokemijska i izotopna istraživanja sedimenata iz Plitvičkih jezera
 • Koraljka Bakrač  (Hrvatski geološki institut)
  Palinologija kvartara u Hrvatskoj - stanje i perspektive
 • Čedomir Benac  (Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
  Tragovi promjene morske razine u području Kvarnera tijekom gornjeg pleistocena i holocena
 • Andrija Bognar  (Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu)
  Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske
 • Danijela Bogner  (Institut za oceanografiju i ribarstvo Split)
  Recentni sedimenti Jadrana
 • Dejana Brajković  (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Akademije)
  Korelacija paleolitika, mezolitika i neolitika kontinentalne i primorske Hrvatske
 • Marcel Burić  (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta)
  Bilateralni mađarsko-hrvatski projekt "Arheometrijska istraživanja kamenih sirovina ranoneolitičkih populacija uz pomoć tzv. Prompt Gamma Activation analize, s posebnim naglaskom na radiolarite i opsidijane
 • Sanja Faivre  (Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu)
  Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša u RH
 • Lidija Galović  (Hrvatski geološki institut
  Praporni profili istočne Hrvatske
 • Nada Horvatinčić  (Institut "Ruđer Bošković")
  Istraživanja Dinarskog krša izotopnim metodama
 • Ivor Karavanić  (Arheološki zavod, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
  Novija istraživanja paleolitika u Dalmaciji i Lici
 • Slobodan Miko  (Hrvatski geološki institut)
  Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova
 • Tihomir Marjanac  (Geološki odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu)
  Impakti i prateći geološki događaji u razvoju Dinarida
 • Adrijano Morić  (Hrvatski geološki institut)
  Paleoklimatske promjene gornjeg pleistocena - podaci iz malakofaune Baranje
 • Marta Mileusnić (Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, RGNF, Sveučilište u Zagrebu)
  Projekt GENESIS
 • Maša Surić  (Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru)
  Istraživanja siga u okviru projekta "Recentni sedimenti i fosilni okoliši jadranskog priobalja"
 

 

 

 

 

 


preneseno na novi web: 25. studenoga 2015.
postavljeno: 19. siječnja 2011.
urednica: D. Torbica