Razred za prirodne znanosti

Hrvatsko povjerenstvo za geodeziju i geofiziku

Predsjednik Odbora: akademik Mirko Orlić


Predsjednik: prof. dr. sc. Mirko Orlić 
Tajnica: dr. sc. Gordana Beg Paklar
Administrativna tajnica: Nena Bogdanić

Hebrangova 1, 10000 Zagreb 
Telefon/telefaks: +385 (0)1 48 95 178 
E-pošta: europa@hazu.hr

 

UVOD

Hrvatsko povjerenstvo za geodeziju i geofiziku (HPGG) utemeljeno je 1992. godine kao tijelo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Njegov je zadatak poticanje, planiranje i koordiniranje znanstvenih istraživanja u području geodezije i geofizike u Republici Hrvatskoj, čime se omogućuje sudjelovanje Republike Hrvatske u znanstvenim aktivnostima Međunarodne unije za geodeziju i geofiziku (International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG)kao tijela Međunarodnoga znanstvenog vijeća (International Council for Science – ICSU).

Republiku Hrvatsku u IUGG-u dogovorno predstavlja HAZU preko ovoga povjerenstva. Radi rješavanja znanstvenih i administrativnih pitanja u vremenu između redovitih generalnih skupštinskih zasjedanja IUGG-a, Izvršni odbor IUGG-a obraća se neposredno povjerenstvu.

U suglasju sa Statutom IUGG-a, povjerenstvo svojim djelovanjem pokriva područje geodezije i sva ona potpodručja geofizike koja su relevantna za Republiku Hrvatsku, a to su seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, geomagnetizam i aeronomija, meteorologija i atmosferske znanosti, hidrologija te fizikalne znanosti o moru.

Članice su povjerenstva znanstvene i nastavne organizacije koje razvijaju znanstvenu djelatnost u području geodezije i geofizike. Najviše tijelo povjerenstva jest Skupština HPGG-a. Njeno je radno tijelo Izvršni odbor HPGG-a, koji djeluje između dvaju skupštinskih zasjedanja. Mandat članova tog odbora traje u pravilu četiri godine.
 

RAZDOBLJE 2011. - 2015.

Izvršni odbor HPGG-a, izabran na Skupštini HPGG-a održanoj 9. ožujka 2011. godine, djelovao je u sljedećem sastavu: M. Orlić (predsjednik), B. Pribičević (potpredsjednik), G. Beg Paklar (tajnica) te V. Denić Jukić, T. Duplančić Leder, B. Grbec, I. Gušić, D. Herak, M. Herak, K. Horvath, V. Kuk, D. Skoko, G. Verbanac i R. Žugaj (članovi).

Odbor je tijekom 2011. godine najprije riješio problem dugogodišnjeg neplaćanja hrvatske članarine u IUGG-u, čime je sačuvano hrvatsko članstvo u toj međunarodnoj organizaciji. Nakon toga predsjednik odbora kao hrvatski predstavnik sudjelovao je u radu Generalne skupštine IUGG-a, koja je pod nazivom Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet održana od 28. lipnja do 7. srpnja 2011. u Melbourneu (Australija).

Izvršni odbor HPGG-a potom je odlučio da se u nadolazećim godinama organizira niz jednodnevnih radionica pod nazivom Izazovi suvremenoj geodeziji i geofizici. U okviru tih radionica vodeći domaći i inozemni eksperti imaju priliku prodiskutirati neke temeljne probleme današnjice, kao što su klimatske promjene i prirodne katastrofe. Osim toga, radionice rezultiraju priopćenjima koja omogućuju da hrvatska javnost bude o tim problemima informirana na razini koju i u mnogim drugim državama osiguravaju njihove nacionalne akademije.

Prva je radionica organizirana 11. listopada 2013. u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod nazivom Globalno zatopljenje, otapanje ledenjaka i podizanje morske razine. Povod za radionicu bilo je novo izvješće Međuvladina odbora za klimatske promjene (Fifth Assessment Report, Working Group I, Intergovernmental Panel on Climate Change). Izvješće je objavljeno na konferenciji za novinare koju je Međuvladin odbor za klimatske promjene održao 27. rujna 2013. u Stockholmu. Radionica je omogućila da dva tjedna nakon te objave hrvatski znanstvenici i javnost dobiju informaciju o novom izvješću te o suvremenim tekovinama klimatoloških istraživanja. Bila je izvrsno posjećena te je privukla veliku pozornost medija.

U narednim godinama Izvršni odbor HPGG-a je održao vezu s članicama povjerenstva s jedne strane te s IUGG-om s druge strane. U razdoblju od 22. lipnja do 2. srpnja 2015. godine hrvatski su predstavnici sudjelovali u radu Generalne skupštine IUGG-a, koja je pod naslovom „Earth and Environmental Sciences for Future Generations“ održana u Pragu (Republika Češka). Tom se prilikom Izvršni odbor HPGG-a odazvao pozivu IUGG-a te je pripremio izvješće o radu hrvatskih geodeta i geofizičara u četverogodišnjem razdoblju koje je proteklo od prethodne generalne skupštine; izvješće je objavljeno u časopisu 'Geofizika'.

RAZDOBLJE 2015. - 2019.

Dana 27. studenoga 2015. godine održana je Skupština HPGG-a, na kojoj je izabran novi Izvršni odbor u sastavu: M. Orlić (predsjednik), B. Pribičević (potpredsjednik), G. Beg Paklar (tajnica) te I. Allegretti, Z. Bencetić Klaić, V. Denić Jukić, T. Duplančić Leder, B. Grbec, I. Gušić, D. Herak, M. Herak, M. Juračić, D. Oskoruš i G. Verbanac (članovi).

U petak 25. studenoga 2016. organizirana je u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti radionica pod nazivom Hidrološke prognoze u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Radionica je održana u vrijeme kad su još žive uspomene na velike poplave iz 2014. godine te u času kad se započelo s numeričkim modeliranjem kao osnovom za izradu hidroloških prognoza u Hrvatskoj. U okviru dvaju predavanja i žive diskusije raspravljene su mnoge teme kao što je, na primjer, ovisnost hidroloških modela o meteorološkim modelima, važnost rubnih uvjeta – napose onih koje osiguravaju slovenski kolege, uvažavanje specifičnosti krškog područja, itd. I ova je radionica bila izvrsno posjećena.

Sljedeća je radionica održana u petak 27. listopada 2017. pod naslovom Satelitsko praćenje pomaka tla uzrokovanih potresima i nekim drugim procesima. Uvodna su predavanja pokazala da se u Hrvatskoj sve više koriste geodetske satelitske metode, kao što su GPS te InSAR, u određivanju deformacije Zemljine površine prije, za vrijeme i nakon potresa. Međutim, pokazalo se i da je suradnja hrvatskih znanstvenika zainteresiranih za takva istraživanja, primjerice geodeta, seizmologa i geologa, još uvijek skromna. Sudionici radionice, koji su popunili dvoranu Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, raspravili su nakon predavanja detalje spomenutih metoda istraživanja. Usput su kritizirali karte seizmičkog rizika za četiri hrvatska grada, koje su nedavno predstavljene javnosti i u kojima su uočili brojne manjkavosti i pogreške.

Radionica održana u petak 26. listopada 2018. bila je naslovljena Kako je velolučki meteotsunami postao znanstveni standard. Radionica je organizirana povodom četrdesete obljetnice jadranskog meteotsunamija od 21. lipnja 1978., koji je jedan od najjačih zabilježenih u svijetu te stoga predstavlja svojevrsni standard za usporedbu. U uvodnim je predavanjima bilo riječi o meteotsunamijima u Jadranu i Sredozemlju, ali i o onima koji se pojavljuju u Velikim jezerima u Sjedinjenim Državama. Diskutiran je mehanizam nastanka ovih razornih valova, suvremeni način njihovog mjerenja kao i numeričko modeliranje koje u posljednje vrijeme postiže visoke prostorne rezolucije. Sudionici radionice raspravili su brojne teme, kao što je procjena rizika od meteotsunamija te pitanje njihove prognoze. Naglašeno je da će se metodologija procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj uskoro mijenjati te da će posebna pozornost biti posvećena štetama što ih u obalnom području izazivaju poplave.