Zaključak Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o objavljenom dokumentu pod nazivom Nacionalni okvirni kurikulom 

 

 

 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima

i

Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske


 

Okrugli stol 

Predvisokoškolsko obrazovanje: Hrvatski kvalifikacijski okvir, naukovna osnova i izobrazba nastavnika i učitelja

 

Preliminarni izvještaj
verzija 1
15. lipnja 2009.

 

U organizaciji Odbora za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske dana 18. svibnja 2009. u velikoj sjedničkoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb održan je okrugli stol na temu

Predvisokoškolsko obrazovanje: Hrvatski kvalifikacijski okvir,
 naukovna osnova i izobrazba nastavnika i učiteljaDobrotom Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet na okruglom stolu moglo se sudjelovati i videokonferencijskim dvoranama svih hrvatskih sveučilišta izvan Zagreba. Okrugli stol mogao se pratiti u videokonferencijskim dvoranama Sveučilišta u Mostaru i Veleučilišta u Kninu.
Voditelji okruglog stola bili su:

 • prof. dr. sc. Ante Bežen, Sveučilište u Zagrebu,
 • akademik Leo Budin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 

  i suvoditelji u videokonferencijskim dvoranama:
 • doc. dr. sc. Robert Bacalja, Sveučilište u Zadru,
 • prof. Đeni Dekleva Radaković, Sveučilište u J. Dobrile u Puli,
 • prof. dr. sc. Tomislav Kilić, Sveučilište u Splitu,
 • prof. dr. sc. Jasna Krstović, Sveučilište u Rijeci,
 • doc. dr. sc. Damir Šljivac, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

Tijekom otvaranja Okruglog stola akademik Ivica Kostović, predsjednik Odbora za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima, imenovao je radnu skupinu za zaključke u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bežen, dr. sc. Dunja Brozović Rončević, akademik Leo Budin, akademik Stanko Popović i akademik Tomislav Raukar.

Uvodna izlaganje održali su:


U raspravi su sudjelovali:

 • doc. dr. sc. Robert Bacalja, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelje predškolske djece, Sveučilište u Zadru
 • prof. dr. sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - izlaganje
 • dr. sc. Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Tomislav Filetin, član suradnik HAZU, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu - izlaganje
 • akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - izlaganje
 • prof. dr. sc. Jasna Krstović, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci - izlaganje
 • akademik Željko Kućan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • dr. sc. Slavko Kulić, Ekonomski institut, Zagreb
 • prof. dr. sc. Ignac Lovrek, član suradnik HAZU, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu - izlaganje
 • akademik Vladimir Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu - izlaganje
 • akademik Stanko Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - izlaganje
 • prof. dr. sc. Igor Radeka, Odjel za pedagogiju, Sveučilište u Zadru - izlaganje
 • mr. sc. Vini Rakić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • Božena Strugar, Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske
 • prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Visoka učiteljska škola u Rijeci - izlaganje


Svi su uvodničari i sudionici u raspravi zamoljeni dostaviti u pisanom obliku svoja izlaganja kako bi se ona objavila na mrežnim stanicama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i sačinio sažeti prijedlog iznesenih stavova i prijedloga. Radna skupina za zaključke (na zajedničkom sastanku s Radnom skupinom za naukovnu osnovu Odbora za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima) ustanovila je da su do sada dostavljeni tekstovi sljedećih trinaest autora: Slobodan Uzelac, Leo Budin, Slaven Barišić, Jasminka Ledić, Darinka Blaži, Tomislav Filetin, Ivica Kostović, Jasna Krstović, Ignac Lovrek, Vladimir Paar, Stanko Popović, Igor Radeka, Lidija Vujičić.
Radna je skupina predložila njihovo objavljivane na mrežnim stranicama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Sveučilišta u Zagrebu (Rektorskog zbora) što je moguće ranije.

Slijedom tog prijedloga objavljuje se verzija preliminarni izvještaj okruglog stola (verzija 1). Izvještaj će se nadopunjavati novim prispjelim radovima te konačno zaključnom ocjenom skupa.Predsjednik Odbora
akademik Ivica Kostović    

Predsjednik Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

 


postavljeno: 13. srpnja 2009.
LINKovi propali, ponovno postavljeni 10. prosinca 2010.
novelirano: 22. veljače 2011.
urednica: D. Torbica