Etičko povjerenstvoPredsjedništvo  Hrvatske  akademije znanosti  i  umjetnosti,  na  svojoj 3.  (239.)  redovitoj sjednici,  održanoj  28.  ožujka  2018.,  na  prijedlog  Akademijinih  razreda  imenovalo  je predsjednika i članove  Etičkoga povjerenstva  Hrvatske  akademije znanosti i  umjetnosti, u mandatnom razdoblju od 4 godine:


-  akademik Andrija Kaštelan, predsjednik

-  akademik Zvonko Posavec, član

-  akademik Svetozar Musić, član

-  akademik Daniel  Rukavina, član 

-  akademik Mislav Ježić, član

-  akademik Tonko Maroević, član

-  akademik Branko Kincl, član

-  akademik Stanislav Tuksar, član

-  akademkinja Sibila Jelaska, član