Etičko povjerenstvo 

 

 


28. siječnja 2015. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je ODLUKU:: Razrješuje se akademik Ruben Radica dužnosti člana Etičkog povjerenstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a imenuje se akademik Stanislav Tuksar za člana Etičkog povjerenstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na razdoblje od četiri (4) godine.


27. studenoga 2014. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je ODLUKU:  akademik Branko Kincl imenuje se članom Etičkog povjerenstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


 

 

 

 


novelirano: 7. travnja 2017.
novelirano: 9. siječnja 2015.
novelirano: 5. prosinca 2014.
postavljeno: 20. ožujka 2012. 
urednica: D. Torbica