Znanstvena vijeća i odbori Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

ZNANSTVENA VIJEĆA

 1. Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja
 2. Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja
 3. Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava
 4. Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo
 5. Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj
 6. Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske
 7. Znanstveno vijeće za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi
 8. Znanstveno vijeće za kazalište, film, radio i televiziju
 9. Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU - Hrvatska kristalografska zajednica
 10. Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava
 11. Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku
 12. Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo
 13. Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo
 14. Znanstveno vijeće za pomorstvo
 15. Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana
 16. Znanstveno vijeće za promet
 17. Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj
 18. Znanstveno vijeće za turizam
 19. Znanstveno vijeće za zaštitu prirode

ODBORI AKADEMIJE

 1. Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno
 2. Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima
 3. Odbor za međunarodnu suradnju
 4. Odbor projekta Hrvatska i Europa
 5. Odbor za Statut
 6. Odbor za imovinu
 7. Odbor za nagrade
 8. Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 9. Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica
 10. Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa

 

ODBORI I KABINETI RAZREDA 

Razred za društvene znanosti: 

Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti "Juraj Križanić"

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti:

Odbor za biološku fiziku i bioinformatiku
Odbor za fiziku kondenziranih tvari
Odbor za nuklearnu, atomsku i molekularnu fiziku
Odbor za visokoenergijsku fiziku i kozmologiju
Odbor za kemiju
Odbor za matematiku

Razred za prirodne znanosti:

Odbor za geokemiju
Odbor za primijenjenu genomiku
Odbor za geotektoniku
Odbor za krš

Razred za medicinske znanosti:

Odbor za aterosklerozu
Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji
Odbor za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate
Odbor za animalnu i komparativnu patologiju
Odbor za kardiovaskularne bolesti
Odbor za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju
Odbor za orofacijalne bolesti
Odbor za medicinsku leksikografiju
Odbor za tumore
Odbor za neuroznanosti

Razred za filološke znanosti:

Odbor za onomastiku
Odbor za etimologiju
Odbor za hrvatski latinitet
Odbor za leksikografiju
Odbor za dijalektologiju
Odbor za orijentalistiku

DRUGA TIJELA

Etičko povjerenstvo
Hrvatsko povjerenstvo za geodeziju i geofiziku
Nacionalni odbor INQUA
Uredništvo edicije "Hrvatska i Europa"