Znanstvena vijeća i odbori Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

ZNANSTVENA VIJEĆA

 1. Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja
 2. Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora
 3. Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja
 4. Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava
 5. Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo
 6. Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske
 7. Znanstveno vijeće za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi
 8. Znanstveno vijeće za kazalište, film, radio i televiziju
 9. Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU - Hrvatska kristalografska zajednica
 10. Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava
 11. Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku
 12. Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo
 13. Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo
 14. Znanstveno vijeće za pomorstvo
 15. Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana
 16. Znanstveno vijeće za promet
 17. Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj
 18. Znanstveno vijeće za turizam i prostor
 19. Znanstveno vijeće za zaštitu prirode

 

ODBORI AKADEMIJE

 1. Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno
 2. Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima
 3. Odbor za međunarodnu suradnju
 4. Odbor projekta Hrvatska i Europa
 5. Odbor za Statut
 6. Odbor za imovinu
 7. Odbor za nagrade
 8. Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 9. Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica
 10. Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa
 11. Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika
 12. Knjižnični odbor

 

 

ODBORI RAZREDA 

 

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti:

Odbor za fiziku
Odbor za kemiju
Odbor za matematiku

Razred za prirodne znanosti:

Odbor za geokemiju
Odbor za primijenjenu genomiku
Odbor za krš

Razred za medicinske znanosti:

Odbor za aterosklerozu
Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji
Odbor za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate
Odbor za animalnu i komparativnu patologiju
Odbor za kardiovaskularne bolesti
Odbor za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju
Odbor za orofacijalne bolesti
Odbor za medicinsku leksikografiju
Odbor za tumore
Odbor za neuroznanost i bolesti mozga

 

Razred za filološke znanosti:

Odbor za onomastiku
Odbor za etimologiju
Odbor za hrvatski latinitet
Odbor za leksikografiju
Odbor za dijalektologiju
Odbor za orijentalistiku

 

DRUGA TIJELA

Etičko povjerenstvo
Hrvatsko povjerenstvo za geodeziju i geofiziku
Nacionalni odbor INQUA
Uredništvo edicije "Hrvatska i Europa"
Povjerenstvo za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja

 

 


 

DOKUMENTI
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
i
Znanstvenih vijeća i odbora