Razred za prirodne znanosti

Tajnik: akademik Ferdo Bašić
Zamjenik tajnika: akademik Goran Durn


Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895171
centrala: +385(0)14895111
E-mail: tihana@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

Razred za prirodne znanosti u svom sastavu ima dvije skupine znanosti, biološke i geološke, koje pokrivaju širok krug djelatnosti. Znanstvene su djelatnosti iz područja biologije: šumarska i poljoprivredna genetika, odnosno biologija stanice i molekularna genetika, kompleksno područje mikrobiologije, područje makrofaune i mikrofaune, ekologije, fiziologije, imunobiologije i biokemije. Iz područja geoznanosti pokrivena su područja paleontologije, stratigrafije, tektonike, kristalografije, petrologije magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena, ležišta mineralnih sirovina, geokemije, geofizike i geografije.

Na tom području istaknuta su imena, među ostalim, bivših članova Razreda: Špiro Brusina, Đuro Pilar, Andrija Mohorovičić, Dragutin Gorjanović Kramberger, Mišo Kišpatić, Alois Tavčar i Fran Tućan.

U sastavu Razreda djeluju znanstvene jedinice kao što su Zavod za ornitologiju, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara i Hrvatsko povjerenstvo za geodeziju i geofiziku. Članovi Razreda sudjeluju u više znanstvenih vijeća (Vijeće za naftu, Vijeće za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, Vijeće za zaštitu prirode, Vijeće za prirodoslovna istraživanja Jadrana, Vijeće za poljoprivredu i šumarstvo) i odbora (Odbor za geokemiju, Odbor za geotektoniku, Odbor za krš). U rad Razreda djelatno su uključeni dopisni članovi i članovi suradnici.

Članovi Razreda sudjeluju i u radu Centra za znanstveni rad u Vinkovcima i Arboretuma Trsteno. Razred redovito izdaje znanstvene časopise: Acta biologica, Anali za šumarstvo i Acta geologica i Larus.

 

 

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti