Razred za medicinske znanosti

Tajnik: akademkinja Vida Demarin
Zamjenik tajnika: akademik Josip Madić


Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895171
centrala: +385(0)14895111
E-mail: tihana@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 
Djelatnost Razreda za medicinske znanosti odvija se preko samostalnoga istraživačkoga rada članova u okviru Razreda ili njegovih odbora. Iz imena odbora proizlazi i sadržaj njihova djelokruga rada.
Posebno treba istaknuti i iznimno bogatu izdavačku djelatnost Razreda koji  izdaje "RAD  HAZU Medicinske znanosti", a od 2007. godine  izlazi redovito i  to na engleskom jeziku, a isto tako godišnje ili dvogodišnje izdaje "Rasprave i građa za povijest znanosti", a i većina znanstvenih skupova je popračena zbornicima radova s najpoznatijom, već 23. godine u kontinuitetu tiskanom  knjigom "Bolesti dojke". Članovi Razreda su i autori i koautori mnogih udžbenika i monografija tiskanih u okviru njihovih matičnih ustanova.
Potrebno je istaknuti da članovi Razreda za medicinske znanosti djeluju i u okviru Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i specijalističkih društava unutar HLZ-a. Također treba istaknuti i aktivnost članova Razreda  u okviru mnogobrojnih međunarodnih  udruženja i društava.
Članovi Razreda nositelji su znanstvenih projekata, čiji se rad dijelom odvija preko Razreda.

Članovi Razreda bili su istaknuti liječnici i veterinari: Andrija Štampar, Sergije Saltykov, Drago Perović, Franjo Kogoj, Ante Šercer, Nikša Alegretti, Ivo Babić, Ivo Čupar, Mladen Sekso, Ljubomir Čečuk, Radovan Ivančić, Nenad Grčević, Jelena Krmpotić-Nemanić, Ivo Padovan, Sergije Forenbacher, Šime Spaventi.
U rad Razreda djelatno su uključeni dopisni članovi i članovi suradnici.
 
U okviru Razreda djeluju sljedeći odbori:

Odbor za alergologiju,kliničku imunologiju i biološke preparate

Odbor za animalnu i komparativnu patologiju

Odbor za tumore

Odbor za aterosklerozu

Odbor za kardiovaskularne bolesti

Odbor za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju

Odbor za orofacijalne bolesti

Odbor za medicinsku leksikografiju

Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji

 
 
 
 
 

 

 

 

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti