Razred za likovne umjetnosti

Tajnik: akademik Mladen Obad Šćitaroci
Zamjenik tajnika: akademik Vladimir Marković


Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895169
centrala: +385(0)14895111
E-mail: zmuhek@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

Razred za likovne umjetnosti u svom djelovanju posvećuje posebnu pažnju razmatranju i rješavanju umjetničke, znanstvene i kulturne tematike uključene u osnovni program djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Uza skupni i samostalni rad svojih članova, Razred za likovne umjetnosti surađuje s ostalim Akademijinim razredima, vijećima i odborima.

Likovni umjetnici - slikari, kipari - članovi Razreda za likovne umjetnosti, kreativnim su ostvarenjima formirali umjetnička djela originalne i individualne fizionomije, snažne izražajnosti i visokih likovnih kvaliteta. Njihova brojna djela ušla su u povijest kretanja novijega hrvatskoga kiparstva i slikarstva kao realizacije koje određuju međašne etape na putu razvoja likovnoga izraza.

Članovi Razreda, arhitekti i urbanisti, u svojem kreativnom radu ostvaruju istaknute kvalitete visokoga stupnja rješavajući najrazličitije probleme suvremene arhitekture u sklopu teorijskih i kreativnih analiza te brojnih ostvarenja koja znače domet u razvoju naše arhitekture.

Teoretičari i povjesničari umjetnosti, članovi Razreda, svojim su znanstvenim i istraživačkim radom na terenu i javnim djelovanjem u rješavanju brojnih problema znanosti, kulture i umjetnosti ostvarili konzekventnu primjenu naprednih metoda analize i postigli izniman domet.

Razred je preko svojih članova sudjelovao u organizaciji kulturnih i umjetničkih manifestacija.

 

Strossmayerova galerija starih majstora
Strossmayerova galerija starih majstora, dio izložbenog prostora u Akademijinoj palači

 

 

Razred za likovne umjetnosti razvio je intenzivnu izdavačku djelatnost u ediciji Rad. Časopis Bulletin Razreda za likovne umjetnosti kontinuirano izlazi od 1952. godine do danas. U tom časopisu publicirano je mnogo tema koje su od bitnog značenja za naš umjetnički život i našu kulturu. Djelovanje Razreda i njegovih pojedinačnih članova bilo je od pomoći Akademiji pri održavanju njezinih objekata, od kojih su neki važni spomenici kulture.

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti