Razred za književnost

Tajnik: akademik Pavao Pavličić
Zamjenik tajnika: akademkinja Dubravka Oraić-Tolić


Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895169
centrala: +385(0)14895111
E-mail: forum@hazu.hr
E-mail: zmuhek@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

Razred za književnost, u čijem je sastavu Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, istodobno proučava i objavljuje hrvatsku književnost od njezinih početaka do danas. U redovitom članstvu Razreda mahom su najistaknutiji pisci, teoretičari i povjesničari književnosti. Jednom godišnje Razred tiska vlastito izdanje Rada, koji prati cjelokupnu djelatnost od proučavanja i kritičkog iznošenja najstarije književnosti do afirmacije suvremene literature, pa nije rijetkost da objavljuje i nepoznate rukopise iz svih razdoblja.

Mjesečnik za književnost Forum ima sličnu ulogu, ali s većim naglaskom na suvremenoj književnosti, pa tiska i djela najmlađih, a vrijednih i zanimljivih pisaca.

Razred je osnivač i već dva desetljeća organizator godišnjeg simpozija Dani hvarskog kazališta, koji je do sada objavio isto toliko zbornika o pjesničkim, dramskim i proznim ostvarenjima od najdalje prošlosti do novijeg vremena, zaokružujući književne pojave i najistaknutije osobe. Uz to Razred tiska povijesne, teoretske, esejističke i kritičke radove o novijim piscima (XIX. i XX. stoljeće), inicira rasprave o društvenom položaju književnosti, razotkriva "bijela mjesta" u hrvatskoj kulturi, osobito u književnoj prošlosti. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe tiska kritička izdanja hrvatskih pisaca, prikuplja rasutu arhivsku građu književnosti i kazališta u Republici Hrvatskoj te je objavljuje, a sada se priprema za osnivanje kazališnoga muzeja. Zavod objavljuje povremenu znanstvenu publikaciju Kronika, koja je već ušla u XXIV. godište.

Članstvo Razreda posebice je bilo obogaćeno piscima i književnim povjesničarima čiji rad predstavlja neodvojiv dio hrvatskoga književnoga i kulturnoga naslijeđa - to su Miroslav Krleža, Vladimir Nazor i Dobriša Cesarić.

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti