Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Tajnik: akademik Stanislav Tuksar
Zamjenik tajnika: akademik Ivan Supičić


Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895171
centrala: +385(0)14895111
E-mail: tihana@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju po svojem dvostranom profilu ima u središtu svoga djelovanja:

  1. promicanje i publiciranje glazbenih djela hrvatskih skladatelja, i to posebice ranijih razdoblja (renesanse, baroka te 18. i 19. stoljeća), kao i suvremenih hrvatskih skladatelja (članova Razreda),
  2. znanstveno proučavanje, analizu i vrednovanje hrvatske glazbene baštine od njezinih početaka i objavljivanje rezultata toga istraživanja u nizovima monografskih, sintetskih i drugih radova.

Taj se rad produžuje i upotpunjava na razini Odsjeka za povijest hrvatske glazbe istraživanjem materijalne baze podataka u arhivima i zbirkama te objavljivanjem odgovarajućih izdanja s područja (katalozi, dokumenti itd.).

Na međunarodnom planu, među preminulim članovima Razreda, valja istaknuti imena muzikologa Dragana Plamenca, dugogodišnjega sveučilišnoga profesora u SAD-u, i skladatelja Stjepana Šuleka, Borisa Papandopula i Jakova Gotovca, čija se djela ističu vrhunskim majstorstvom i iskonskim glazbenim talentom, a izvode se mnogo i u inozemstvu.

 

 Pavlinska pjesmarica

Pavlinska pjesmarica (1644.), pretisak Hrvatske akademije iz 1993.

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti