Razred za društvene znanosti

Tajnik: akademik Gordan Družić
Zamjenik tajnika: akademik Branko Despot


Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895169
centrala: +385(0)14895111
E-mail: zmuhek@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

Razred za društvene znanosti obuhvaća povijesne znanosti, etnologiju, arheologiju, pravne znanosti, sociologiju, politologiju, filozofiju, gospodarske znanosti i demografiju.

Istraživački rad organiziran je u istraživačkim jedinicama: u Zavodu za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu (i njegovim odsjecima: za povijesne znanosti, arheologiju, etnologiju, za ekonomska istraživanja); u Zavodu za povijesne znanosti u Rijeci, Puli, Zadru i Dubrovniku; u Jadranskom zavodu u Zagrebu; u Kabinetu za pravne, političke i sociološke znanosti "Juraj Križanić" u Zagrebu te u interdisciplinarnim zavodima: Zavodu za znanstveni i umjetnički rad u Splitu; Zavodu za znanstveni rad u Osijeku i Zavodu za znanstveni rad u Varaždinu.

U Razredu su od njegova postojanja sudjelovali i osobito istaknuti članovi na području povijesnih, pravnih, filozofskih i gospodarskih znanosti: Franjo Rački, Tadija Smičiklas, Vjekoslav Klaić, Grga Novak, Albert Bazala, Baltazar Bogišić, Juraj Andrassy, Fran Vrbanić i Mijo Mirković, kao i dopisni članovi – nobelovci: Ian Tinbergen i Herbert Simon.

U Razredu se radi na znanstvenim projektima, od kojih su većina dugoročna istraživanja: Povijest Istre; Povijest Dubrovačke Republike; Povijest Dalmacije; Romanizacija i kristijanizacija kontinentalne Hrvatske; Grčki natpisi starijeg razdoblja na području istočnog Jadrana; Kristijanizacija ruralnih sredina na području sjeverne Dalmacije; Povijest hrvatskoga srednjovjekovnog prava; Opća teorija pravne i društvene regulacije; izdavanje Sabranih djela Frana Petrića (Petrisa); Proučavanje demografske povijesti na teritoriju Republike Hrvatske; Znanstvena valorizacija spomeničke baštine Salone; izradba Rječnika hrvatskog pravnog i upravnog nazivlja od početka 19. stoljeća do danas.

U okviru Razreda djeluje radna skupina Pravo i društvo temeljna istraživanja. U suradnji sa svim Akademijinim razredima radi se na projektu Hrvatska - zadanosti i usmjerenja.

 

 

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti