PRAVNI AKTI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 

 1. Zakon o HAZU NN 34/91, 43/96, 150/02, 65/09
 2. Statut HAZU NN 80/96,
  Odluka o izmj. i dop. 13.10.2005., NN 138/05,
  Odluka o izmj. i dop. 20.12.2010., NN 19/11
 3. Pravilnik o predlaganju i izboru novih članova HAZU 28. 12. 2005.
 4. Pravilnik o predlaganju i izboru članova Predsjedništva HAZU 28. 12. 2006.
 5. Pravilnik o radu znanstvenih vijeća HAZU Pročišć. tekst  30.05.2018.
 6. Pravilnik o radu odbora i povjerenstava HAZU 25. 03. 1998. + izmj. i dop. 21.12.2009.
 7. Pravilnik o uvjetima pod kojima HAZU prihvaća pokroviteljstva 26. 02. 1999.
 8. Odluka o uvjetima pod kojima se u HAZU mogu održati predavanja 26. 02. 1999. + pročišćeni tekst odlukâ o predstavljanju knjiga 23. 02. 2011.
 9. Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik u HAZU 28. 02. 2007.
 10. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica i stručnih službi HAZU pročišćeni tekst  26.02.2014.
 11. Pravilnik o izboru u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i radna mjesta HAZU - pročišćeni tekst 26.02.2014.
 12. Pravilnik o radu HAZU, osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu i dostojanstvo radnika
 13. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva HAZU s Rješenjem HDA 2010.
 14. Pravilnik o korištenju arhivskoga i registraturnog gradiva Arhiva HAZU 16.12.1999.
 15. Pravilnik o radu čitaonice Arhiva HAZU 16.12.1999.
 16. Pravila o žigu i pečatu HAZU 24. siječnja 2007.
 17. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti HAZU 30. svibnja 2007.
 18. Pravilnik o radu Odbora za nagrade HAZU Pročišćeni tekst 17.04.2019.
 19. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 20. Pravilnik o zaštiti na  radu
 21. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 1.10.2018.
 22. Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije 1.10.2018.
 23. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora u HAZU 1.10.2018.
 24. Službenik za zaštitu osobnih podataka 4.2.2019.