Organizacija i članstvo

Glavna su Akademijina tijela:

 1. Skupština Akademije, koju čine svi redoviti članovi,
 2. Predsjedništvo, koje je izvršni organ Skupštine. Predsjedništvo čine: članovi Uprave, tajnici razreda i određeni broj redovitih članova (petorica) koje bira Skupština između članova onih razreda koji nisu zastupljeni u Upravi Akademije.

Članovi Akademije su počasni, redoviti i dopisni te članovi suradnici. Akademija je započela 1866. godine sa 16 redovitih članova, dok ih je danas 160. Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik i oni su u stalnom radnom sastavu Akademije.

Za počasnoga člana može biti izabrana osoba osobito zaslužna za razvoj i napredak znanosti i umjetnosti. Danas Akademija nema počasnih članova. Počasni članovi Akademije bili su nobelovci Lavoslav Ružička, Vladimir Prelog i Linus Pauling, zatim Teodor Wickerhauser, don Frano Bulić, Ljubo Babić Gjalski, Alfons Mucha, Vlaho Bukovac, Celestin Medović, Ivan Zajc, Dimitrije Ivanovič Mendeljejev, Nikola Tesla, kardinal Franjo Kuharić i niz drugih istaknutih znanstvenika i umjetnika iz svijeta.

Za redovitoga člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općepriznati.

Za dopisnoga člana biraju se u pravilu istaknuti znanstvenici i umjetnici iz inozemstva koji u nekom obliku surađuju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Među njima su mnogi dobitnici najvećih nagrada u znanosti i umjetnosti. Dopisnih članova može biti do 160 članova.

Za člana suradnika biraju se u pravilu mlađi znanstvenici ili umjetnici iz Republike Hrvatske, najviše 100 suradnika.

 

 

Razredi su nositeljii Akademijinih zadataka. Radni sastav razreda čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

U Akademiji djeluju ovi razredi:

 1. Razred za društvene znanosti
 2. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 3. Razred za prirodne znanosti
 4. Razred za medicinske znanosti
 5. Razred za filološke znanosti
 6. Razred za književnost
 7. Razred za likovne umjetnosti
 8. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
 9. Razred za tehničke znanosti

Akademija ima i svoje znanstvenoistraživačke i umjetničke jedinice (u Zagrebu i izvan Zagreba) koje se u pravilu nalaze u nadležnosti pojedinih razreda.

Akademija u svojem sastavu ima i mnoga znanstvena vijeća te odbore , različita povjerenstva i centre sa sjedištem u Zagrebu ili izvan njega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Ljetopis br. 120