Javna nabava - Nadmetanja

 

za 2018. godinu

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave:

Pružanje usluge izrade glavnog projekta solarnih kolektora na krovu zgrade „Pojata” i glavnog projekta ugradnje solarnih fotonaponskih ćelija na pergoli parkirališta za realizaciju projekta "Arboretum i Ljetnikovac Trsteno - obnova i revitalizcija pedstogodišnje ladanjske cjeline".

 

Poziv za dostavu ponuda i priloge za predmet nabave: 

Pružanje usluge izrade glavnog projekta solarnih kolektora na krovu zgrade „Pojata” i glavnog projekta ugradnje solarnih fotonaponskih ćelija na pergoli parkirališta za realizaciju projekta "Arboretum i Ljetnikovac Trsteno - obnova i revitalizcija pedstogodišnje ladanjske cjeline".

 

 

 


novelirano: 4. prosinca ; 16. studenoga ; 14. ; 4. srpnja 2017.
novelirano: 9. studenoga ; 20. ; 19. ; 13. ; 11. ; 8. travnja ; 29. ; 24. ; 22. ; 18. ; 17. ; 16. ; 9 ; 8. ožujka 2016.
novelirano: 6. srpnja ; 19. ; 18. ; 8. lipnja 2015.
novelirano: 21. ; 2. prosinca ; 10. listopada ; 19. ; 9. rujna 2014.
novelirano: 18. prosinca 2013.
novelirano:  5. prosinca 2012.
postavljeno: 26. ožujka 2012.
urednica: D. Torbica