Javna nabava - Nadmetanja

 

za 2019. godinu

 

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave informatičke opreme za potrebe HAZU u 2019.

________________________________________________________________________________________

 

Natječaj:

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

I

PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKTULTET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

raspisuju, a

HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA

provodi

 

JAVNI, OTVORENI, U JEDNOM DIJELU POZIVNI, ANONIMNI, LIKOVNI

 

                                                                                     NATJEČAJ

ZA IZRADU IDEJNOG KIPARSKOG RJEŠENJA

SPOMENIKA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA

NA LOKACIJI PARK GRIČ, ZAGREB

 

 

PREDMET I CILJ NATJEČAJA:

Dobivanje idejnog kiparskog rješenja spomenika Andrije Mohorovičića na lokaciji Park Grič u Zagrebu s troškovnikom za realizaciju spomenika.

 

PRAVO NA SUDJELOVANJE:

sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta:

-            registrirani su za obavljanje umjetničke djelatnosti;

-        redoviti su članovi strukovne organizacije relevantne za likovno područje (HDLU, HULU Split, HDLU Rijeka, HDLU Osijek, HDLU Istra, HDLU Dubrovnik);

- imaju završenu Likovnu akademiju.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa autora, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

 

ROKOVI:

Početak natječaja: 8.3.2019.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do: 1.4.2019.

Rok za odgovor svim natjecateljima: 12.4.2019.

Predaja natječajnih radova: 13.5.2019., do 14h

Završetak rada ocjenjivačkog suda: 13.6.2019.

 

KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR:

- prepoznatljivost lika Andrije Mohorovičića;

- umjetnička vrijednost djela;

- racionalnost i ekonomičnost rješenja temeljem troškovnika.

 

NAGRADE:

Ako do određenog roka pristigne najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni te odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), drugu (2.) i treću (3.) nagradu u bruto2 iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva (1.) nagrada:         31.000,00 kn

Druga (2.) nagrada:       20.000,00 kn

Treća (3.) nagrada:        10.000,00 kn

 

IZVOĐENJE SPOMENIKA:

Spomenik će se izvoditi pod uvjetom da Naručitelj osigura dostatna sredstva za realizaciju spomenika. U tom slučaju, Naručitelj će s prvonagrađenim autorom provesti pregovarački postupak bez prethodne objave.

 

OCJENJIVAČKI SUD:

 1. Dr.art. Antonija Balić Šimrak, akademska kiparica (HDLU)
 2. Dr.art. Ida Blažičko, akademska kiparica (HDLU)
 3. Akademkinja Željka Čorak, povjesničarka umjetnosti (IPU, HAZU)
 4. Prof. dr. sc. Marijan Herak, geofizičar (PMF)
 5. Prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš, matematičarka (PMF)
 6. Akademik Mirko Orlić, geofizičar (PMF, HAZU)
 7. Prof. Krešimir Rogina, arhitekt (Penezić i Rogina, arhitekti, d.o.o.)

 

TEHNIČKA KOMISIJA:

 1. Marica Malezija (HAZU)
 2. Ljubica Petrović (HAZU)

 

TAJNIK NATJEČAJA:

 1. Ivana Andabaka (HDLU)

 

DETALJNIJE:

 1. UVJETI NATJEČAJA
 2. PROGRAM NATJEČAJA
 3. OBRASCI

Prilozi:

                  Fotografije i podloge

                  Život Andrije Mohorovičića u slikama