Otvoreni natječaji

Međunarodni natječaji:

  • COST Actions. Natječaj je stalno otvoren, a rokovi za dostavu projektnih prijedloga su dva puta godišnje. Više informacija o natječaju nalazi se ovdje.
  • OBZOR 2020. Natječaji u okviru programa Obzor 2020 nalaze se ovdje.
  • ERC (European Research Council). Nadolazeći pozivi objavljuju se ovdje. 
  • Canon Foundation in Europe. Tekst natječaja za istraživačke stipendije se nalazi ovdje
     
  • Royal Society raspisao je natječaj - International Exchanges Schemes - Standard Programme 2020. Rok za prvi krug prijava je 12. ožujka 2020. Tekst natječaja nalazi se ovdje.


Nacionalni natječaji:

  • Hrvatska zaklada za znanost raspisala je natječaje za različite projekte, a više informacija nalazi se ovdje.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2020-01)
 
Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko – hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko–hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije. Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem ARRS-a te ga prijavljuje na natječaj Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.
 
Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.
 
Postupak prijave:
1. Zajednički projekt slovensko – hrvatske istraživačke grupe podnosi slovenski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Javnoj agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem ARRS-a.
2. Hrvatski istraživač istovremeno podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost. 
3. Prijava HRZZ-u se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana, Potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ. 
4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.
 
Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr. 
 
Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.
 
Ukratko o natječaju IPS-2020-01:
 
Datum raspisivanja natječaja: 13. prosinca 2019.
Rok za prijavu: 29. siječnja 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine
 
 
 
ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
 
Ukratko o natječaju IP-2020-02:
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

 
 
USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2020-02) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 
 
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Ukratko o natječaju UIP-2020-02:
 
Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Trajanje financiranja projekta: 5 godina

 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 19. studeni 2019. godine
Rok za prijavu mentora: 10. siječnja 2020. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: sredina 2020. godine

 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr 
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.