Otvoreni natječaji

Međunarodni natječaji:

  • COST Actions. Natječaj je stalno otvoren, a rokovi za dostavu projektnih prijedloga su dva puta godišnje. Više informacija o natječaju nalazi se ovdje.
  • OBZOR 2020. Natječaji u okviru programa Obzor 2020 nalaze se ovdje.
  • ERC (European Research Council). Nadolazeći pozivi objavljuju se ovdje. 
  • Canon Foundation in Europe. Tekst natječaja za istraživačke stipendije se nalazi ovdje


Nacionalni natječaji:

  • Hrvatska zaklada za znanost najavljuje nove natječaje, a više informacija nalazi se ovdje.

'“ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI”(IP-2020-02) I “USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI” (UIP-2020-02)

Natječaj za novi ciklus Istraživačkih projekata i Uspostavnih istraživačkih projekata otvorit će se krajem studenoga 2019. godine, a rok prijave bit će u veljači 2020 godine. Opći uvjeti prijave na ove natječaje neće se mijenjati u odnosu na natječaje s rokom prijave u 2019. godini, što znači da vrijedi pravilo da jedan istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta kao voditelj jednog i suradnik na još jednom projektu ili suradnik na dva HRZZ projekta. Prijavna će se dokumentacija u manjoj mjeri mijenjati u odnosu na postojeću i bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a usporedno s raspisivanjem natječaja.

"PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI 2019."

Sredinom studenoga 2019. godine raspisat će se natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj izabrani u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji su doktorski rad obranili najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijavu na ovaj natječaj. Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja, a može se podnijeti prijava samo za jednog doktoranda. Prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora te da se financira ukupan trošak plaće doktoranda.

BILATERALNI SLOVENSKO-HRVATSKI NATJEČAJ

Krajem listopada ili početkom studenoga 2019. godine očekuje se otvaranje prijava na bilateralni natječaj kojega ove godine raspisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kao glavna organizacija (lead agency) s Hrvatskom zakladom za znanost (HRZZ) kao partnerskom organizacijom. Natječaj će biti otvoren za prijavu najmanje dva mjeseca.

Hrvatski voditelji prijavit će HRZZ-u prošireni administrativni obrazac putem EPP sustava. Prijava hrvatskog istraživača mora udovoljavati općim uvjetima natječaja Istraživački projekti s rokom prijave u 2019. godini. ARRS će provesti vrednovanje cjelovite prijave slovensko-hrvatske istraživačke grupe na natječaj.'