Međunarodna suradnja

Jedan od bitnih zadataka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jest razvijanje međunarodne znanstvene suradnje.

Međunarodna suradnja Akademije odvija se na bilateralnoj i multilateranoj osnovi. Akademija je dosada potpisala sporazume o znanstvenoj međunarodnoj suradnji s 26 akademija iz 23 države. Bilateralni sporazumi omogućuju razmjenu znanstvenika, suradnja na bilateralnim međuakademijskim projektima, znanstvenim časopisima i radovima, organizaciju znanstvenih skupova, kao i druge oblike bilateralne suradnje.

U okviru bilateralne suradnje obavlja se i organizacija posjeta stranih delegacija, kao i predavanja stranih predavača u Hrvatskoj akademiji.

Hrvatska akademija članica je nekoliko znanstvenih međunarodnih organizacijama (ESF, IAP, IAMP, EMAN, UAI, ALLEA, EASAC), s kojim također ostvaruje značajnu međunarodnu suradnju. Članstvo Hrvatske akademije u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava hrvatskim znanstvenicima uključivanje u europske projekte i sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

 

Odbor za međunarodnu suradnju

 

Predsjednica Odbora: akademkinja Milena Žic-Fuchs

Predstavnik I. razreda: akademik Davorin Rudolf
Predstavnik II. razreda: akademik Vitomir Šunjić
Predstavnik III. razreda: akademik Vlatko Silobrčić
Predstavnik IV. razreda: akademik Slobodan Vukičević
Predstavnik V. razreda: akademik Mislav Ježić
Predstavnik VI. razreda: akademik Mladen Machiedo
Predstavnik VII. razreda: akademik Radoslav Tomić
Predstavnik VIII. razreda: prof. dr. Vjera Katalinić
Predstavnik IX. razreda: akademik Marin Hraste

Dodatni član Odbora: akademik Ivo Šlaus
Dodatni član Odbora: akademik Dario Vretenar

 

U Odbor za međunarodnu suradnu imenovani su s mandatom od 4 godine (s početkom mandata od 27. veljače 2019.) sljedeći  predstavnici razreda: akademici Davorin Rudolf, Vlatko Silobrčić, Slobodan Vukičević, Mislav Ježić, Radoslav Tomić; prof.dr. sc. Vjera Katalinić, članica suradnica i akademik Marin Hraste.

 

 


 

 

ODSJEK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Rukovoditeljica: mr.sc. Jelena Đukić
Adresa: Zrinski trg 11, Zagreb
Telefon: +385 01 4895 142
Telefaks: + 385 01 4819 979
E-mail: jdukic@hazu.hr