Razred za društvene znanosti

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Upravitelj: dr. sc. Vladimir Strugar
Voditelj: znanstveni savjetnik Slobodan Kaštela

A. B. Šimića 1/I, 43000 Bjelovar
Telefon: +385(0)(43)221549
Telefaks: +385(0)(43)221594
E-mail: zavodbj@hazu.hr
E-mail: vstrugar@hazu.hr

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru osnovan je 2003. i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ali otvara mogućnosti za djelovanje i na širem području.

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja multidisciplinarnim pristupom u humanističkim, društvenim i prirodnim znanostima okupljajući vanjske znanstvene i stručne suradnike. Zavod inicira i organizira znanstvene skupove i savjetovanja važna za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata. Osim toga organizira izložbe i objavljuje rezultate znanstvenoistraživačkog rada.

Zavod je 2006. organizirao znanstveni skup 250. obljetnica Bjelovara: izgradnja i razvoj 1756. - 2006. U povodu toga tiskao je knjižicu sažetaka sa znanstvenog skupa, a u pripremi je tiskanje zbornika radova sa znanstvenog skupa.

Zavod priprema u 2007. znanstveni skup Bjelovarsko-bilogorska županije kroz povijest.

S obzirom na podršku Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije te znanstveni i stručni potencijal, Zavod će postati važno središte znanstvenoga rada.

 

Zgrada Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Zgrada Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

 

 

 

Kronologija Zavoda (2003. - 2018.)

 

 


novelirano: 17. lipnja 2009.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti