Razred za društvene znanosti

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Upravitelj: dr. sc. Vladimir Strugar
Voditelj: akademik Dragutin Feletar

A. B. Šimića 1/I, 43000 Bjelovar
HR-43000 Bjelovar, p.p. 111, 43000 Bjelovar
Telefon: +385(0)(43)221549
Telefaks: +385(0)(43)221594
: +385(0)(43)221595
E-mail: zavodbj@hazu.hr
E-mail: vstrugar@hazu.hr

Odluku o osnivanju Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru donijela je Skupština Akademije 29. prosinca 2003. godine. 

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja multidisciplinarnim pristupom u humanističkim, društvenim, prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima okupljajući znanstvene i stručne suradnike. Zavod organizira znanstvene skupove, okrugle stolove i savjetovanja važna za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata. Osim toga organizira izložbe, predavanja, književne susrete, predstavljanje knjiga i objavljuje rezultate znanstvenoistraživačkog rada.

Zavod od 2007. godine objavljuje časopis Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, a od 2011. godine i ediciju Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru.

S obzirom na podršku Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorsku županiju te znanstveni i stručni potencijal, Zavod je postao važno središte znanstvenoga rada.

 

Zgrada Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Zgrada Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

 

 

 

Kronologija Zavoda (2003. - 2018.)

 

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenovalo je akademika Dragutina Feletara voditeljem Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru u mandatnom razfoblju od četiri godine, počevši od 5. studenoga 2020.

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice