Razred za društvene znanosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu

Voditelj: akademik Davorin Rudolf

Trg braće Radića 7, 21000 Split
Telefon: +385(0)(21)348599
Telefaks: +385(0)(21)314628
E-mail: hazusplit@hazu.hr

 

Zavod za znanstveni i umjetnički rad, osnovan 1981. transformacijom dotadašnjeg Zavoda za pomorsko-društvene nauke, razvija svoju djelatnost u područjima društvenih i povijesnih znanosti te umjetnosti. U periodičnoj publikaciji Zavoda Adrias objavljuju se znanstveni i stručni prilozi iz spomenutih područja.

U Zavodu se čuva pomorska zbirka, a predmeti kulturnopovijesne vrijednosti koje ona sadrži izlažu se na tematskim izložbama.

Zavod sam ili u suorganizaciji s drugim institucijama organizira u svojim prostorima (renesansno-baroknoj palači Milesi) izložbe, predavanja te redovite godišnje znanstveno-kulturne manifestacije Knjiga Mediterana i Marulićevi dani.

 

Palača Milesi

Palača Milesi - Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice