Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Projekti

  • Povezivanje Podunavlja s Jadranom, glavni istraživač akademik Dušan Čalić 1991. – 1993. (nakon smrti v.d. prof. em. Julijo Martinčić do 1996.)
  • Monumenta slavonica saec. XV et XVI st., glavni istraživač dr. sc. Ive Mažuran
  • Razvoj naselja u Istočnoj Hrvatskoj u 18. st., glavni istraživač dr. sc. Vlado Horvat
  • Istraživanje faune i ekologije kralježnjaka Istočne Hrvatske, glavni istraživač prof.dr.sc. Jozsef Mikuska
  • Gospodarsko povezivanje Podunavlja s Jadranom, glavni istraživač prof. dr. sc. Josip Marušić 1996. – 2002.
  • Poboljšanje kakvoće i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih proizvoda na području Baranje i Istočne Slavonije, glavni istraživač dr. sc. Dubravka Hackenberger, 1999. nadalje
  • Genetska varijabilnost uroda i kakvoća novih kultivara ozime pšenice, glavni istraživač prof. em. Julijo Martinčić 1996. – 2000., Poljoprivredni fakultet Osijek
  • Molekularni markeri u oplemenjivanju pšenice, glavni istraživač prof. em. Julijo Martinčić, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2002. nadalje

 

 


novelirano: 12. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica