Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

 

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovan je 14. travnja 1974. godine pod nazivom Centar za znanstveni rad u Osijeku, kao znanstvena jedinica najviše znanstvene i intelektualne ustanove u Hrvata, Strossmayerove Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. To je vrijeme kada započinje pokret uglednih i van granica naše zemlje obrazovanih intelektualaca za ekonomski razvoj zemlje na suvremenim znanstvenim dostignućima. Godine 1986. mijenja naziv iz Centra u Zavod za znanstveni rad. Kao takav, Zavod ispunjava svoju namjenu i dočekuje Domovinski rat iz kojeg izlazi kao i cijela Istočna Hrvatska devastiran, no intelektualno sa svojom maticom spreman nastaviti svoj prekinuti rad u slobodnoj, ali uništenoj Slavoniji i Baranji, u slobodnom, no ogoljenom Osijeku. Početkom 21. stoljeća, točnije od 1999. godine, Zavod djeluje pod današnjim nazivom Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku.

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih i društvenih te prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti u suradnji s vlastitim i vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima. Zavod potiče i organizira znanstvene i stručne domaće i međunarodne skupove, simpozije, okrugle stolove i ostale manifestacije uz objavljivanje znanstvenih i stručno istraživačkih rezultata u redovitim i posebnim izdanjima Zavoda. U prostoru Zavoda nalazi se i vlastita biblioteka dostupna zainteresiranim osobama. 

Slijedeći povijesne tekovine od osnutka, ciljevi Zavoda uključuju: pozicioniranje Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku kao vodeće Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice na području Slavonije i Baranje, promicanje kulturne i povijesne baštine, istaknutih znanstvenika i umjetnika te njihovih postignuća, ali i uključivanje u zbivanja od općeg društvenog značaja. 

Zavod također potiče povezivanje znanstvenoistraživačkih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u regiji i cijeloj Republici Hrvatskoj na zajedničkim znanstvenim projektima i ostalim oblicima suradnje.

Od svoga osnutka 1974. godine do danas, Zavod ima zavidnu znanstvenu i stručnu djelatnost koju zorno predočuje kronologija rada Zavoda. 

 

Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi, u kući izgrađenoj 1733. godine kao konačište za časnike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi, u kući izgrađenoj 1733. godine kao konačište za časnike.