Razred za tehničke znanosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Voditeljica: akademkinja Vlasta Piližota
Upravitelj: prof. emeritus Antun Tucak

Franje Kuhača 29/I, 31000 Osijek
Telefon: +385(0)(31)207407
Telefaks: +385(0)(31)207408
E-mail: zavodosijek@hazu.hr

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku osnovan je 1974. godine. Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja multidisciplinarnim pristupom na području humanističkih i društvenih te prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima. Zavod potiče i organizira znanstvene skupove i savjetovanja uz objavljivanje znanstvenih i stručnoistraživačkih rezultata u redovitim i posebnim izdanjima. Održava bioblioteku pristupnu zainteresiranim osobama. Do sada je Zavod koordinirao rad na vođenju šest znanstvenih projekata što ih je sufinanciralo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH te je organizirao 21 skup – od toga 1 međunarodni i 2 s međunarodnim sudjelovanjem, 2 okrugla stola na temu Povezivanje Podunavlja s Jadranom i bio suorganizator dva znanstvena skupa. Izdao je 14 knjiga serije Posebna izdanja i 8 knjiga serije radova do 1993. godine, a od 1994. Zavod je objavio jednu monografiju u dva toma Srednjovjekovni i turski Osijek i Od turskog do suvremenog Osijeka, 4 knjige od kojih treba istaći Secesiju slobodnog i kraljevskog grada Osijeka te 7 zbornika radova sa znanstvenih skupova, od kojih je nezaobilazan Secesija u Hrvatskoj. U 1998. godini izdanjem knjige Kopački rit – pregled istraživanja i bibliografija osnovana je Biblioteka Slavonije i Baranje u kojoj je do danas izdano 5 knjiga. Zavod od 1981. godine izdaje redovito znanstveni časopis Anali, a do sada je objavljeno 19 svezaka.

 

Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi
Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi
u kući izgrađenoj 1733. godine kao konačište za časnike.

Professor emeritus Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Antun Tucak imenovan je ravnateljem Zavoda za novo mandatno razdoblje. Doc. dr. sc. Predrag Zima imenovan je za člana Vijeća Zavoda, a mr. sc. Denis Ambruš razrješen.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti