Razred za tehničke znanosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Voditeljica: akademkinja Vlasta Piližota
Upravitelj: prof. emeritus Antun Tucak

Franje Kuhača 29/I, 31000 Osijek
Telefon: +385(0)(31)207407
Telefaks: +385(0)(31)207408
E-mail: zavodosijek@hazu.hr

 

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovan je 14. travnja 1974. godine pod nazivom Centar za znanstveni rad u Osijeku, kao znanstvena jedinica najviše znanstvene i intelektualne ustanove u Hrvata, Strossmayerove Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. To je vrijeme kada je započet pokret uglednih intelektualaca obrazovanih i izvan granica naše zemlje s ciljem poticanja ekonomskoga razvoja zemlje na temelju suvremenih znanstvenih dostignuća. Godine 1986. promijenjen je naziv "Centar" u "Zavod za znanstveni rad". Kao takav, Zavod je ispunjavao svoju namjenu i dočekao Domovinski rat iz kojega je izašao, kao i cijela istočna Hrvatska, devastiran, no intelektualno je sa svojom maticom bio spreman nastaviti svoj prekinuti rad u slobodnoj, ali uništenoj Slavoniji i Baranji, u slobodnom, no ogoljenom Osijeku. Početkom 21. stoljeća, točnije od 1999. godine, Zavod djeluje pod današnjim nazivom "Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku"

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih i društvenih te prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti u suradnji s vlastitim i vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima. Zavod potiče i organizira znanstvene i stručne domaće i međunarodne skupove, simpozije, okrugle stolove i ostale manifestacije uz objavljivanje znanstvenih i stručno istraživačkih rezultata u redovitim i posebnim izdanjima Zavoda. U prostoru Zavoda nalazi se i vlastita biblioteka dostupna zainteresiranim osobama. 

Slijedeći povijesne tekovine od osnutka, ciljevi Zavoda uključuju: pozicioniranje Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku kao vodeće Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice na području Slavonije i Baranje, promicanje kulturne i povijesne baštine, istaknutih znanstvenika i umjetnika te njihovih postignuća, ali i uključivanje u zbivanja od općeg društvenog značaja. 

Zavod također potiče povezivanje znanstvenoistraživačkih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u regiji i cijeloj Republici Hrvatskoj na zajedničkim znanstvenim projektima i ostalim oblicima suradnje.

Od svoga osnutka 1974. godine do danas, Zavod ima zavidnu znanstvenu i stručnu djelatnost koju zorno predočuje kronologija rada Zavoda. 

 

Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi
Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi
u kući izgrađenoj 1733. godine kao konačište za časnike.

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice