Razred za društvene znanosti

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu

Upravitelj: dr. sc. Damir Karbić

Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895196
E-mail: opz@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

Dr. sc. Damir Karbić imenovan je upraviteljem Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 10. žujka 2020.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice