Teorija priče

Panorama ideja o umijeću pričanja 1842. – 2005.

Priredio: Tomislav Sabljak. Suradnica: Ana Batinić. Poseban otisak “Kronike” (br. 18-19-20, 2007.) Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Naklada: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007., 547 str.

Zbornik donosi teorijske radove o kratkim pripovjednim oblicima iz pera devedesetak hrvatskih i stranih autorica i autora, od Šenoe, Šrepela i Hranilovića do Bitija, Nemeca, Solara, Bagića i Helene Sablić-Tomić, od Edgara Allana Poea i Brandera Matthewsa do Raymonda Carvera, Beáte Thomke i Andreja Blatnika, pružajući odgovore na brojne nedoumice koje se javljaju u terminološkoj raznolikosti i klasifikaciji kratkih književnih formi. Članci kronološki pokrivaju razdoblje duže od 150 godina pokazujući razvoj teoretske misli o priči i pripovijedanju od ranih zapisa iz 19. stoljeća pa sve do generacije uglednih suvremenih teoretičara, kritičara i pripovjedača. Zbornik je popraćen uvodom Tomislava Sabljaka (prir.), popisom odabrane literature, bilješkama o zastupljenim autorima te kazalom imena.

Omotni list
Poleđina omotnog lista

 


novelirano: 10. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica