Razred za književnost

Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe

Upraviteljica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić

Opatička 18, 10000 Zagreb

Ustanove u sastavu:

 

Zavod je započeo s radom 1. ožujka 1948. godine pod nazivom Institut za jezik i književnost JAZU. Godine 1952. Institut za jezik i Institut za književnost izdvajaju se iz dotadašnjeg zajedničkog instituta i postaju dvije samostalne jedinice unutar Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zatim se, godine 1966., utemeljuje Odsjek za teatrologiju te se nakon spajanja s arhivom Hrvatskog narodnog kazališta naziv ustanove mijenja u Institut za književnost i teatrologiju JAZU. Današnji Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe utemeljen je 28. listopada 1993.

 

Preporodna dvorana
Preporodna dvorana Akademijine palače Narodnoga doma

 

 

Prof. dr. sc. Vjera Katalinić imenovana je upraviteljicom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 10. ožujka 2020. godine.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice