Razred za književnost

Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe


Opatička 18, 10000 Zagreb

Ustanove u sastavu:

Zavod je započeo s radom 1. ožujka 1948. godine pod nazivom Institut za jezik i književnost JAZU. Godine 1952. Institut za jezik i Institut za književnost izdvajaju se iz dotadašnjeg zajedničkog instituta i postaju dvije samostalne jedinice unutar Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zatim se, godine 1966., utemeljuje Odsjek za teatrologiju te se nakon spajanja s arhivom Hrvatskog narodnog kazališta naziv ustanove mijenja u Institut za književnost i teatrologiju JAZU. Današnji Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe utemeljen je 28. listopada 1993.

Preporodna dvorana
Preporodna dvorana Akademijine palače Narodnoga doma

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti