Razred za društvene znanosti

Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku

Upravitelj: akademik Nenad Vekarić

Lapadska obala 6, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385(0)(20)356222

Ustanove u sastavu:

Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, osnovan 1949., ustanova je koja se sustavno bavi istraživanjem prošlosti Dubrovnika i Dubrovačke Republike u širokom rasponu od političke, gospodarske, pravne i demografske povijesti do povijesti umjetnosti i književnosti te povijesti svakodnevice. Uz dva časopisa:Anali (na hrvatskom jeziku) i Dubrovnik Annals (na engleskom jeziku), rezultati tih istraživanja objavljuju se i u posebnim izdanjima sistematiziranim u serijamaMonumenta historica RagusinaMonografijePrilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice i Pretisci.

Smješten u renesansnom ljetnikovcu Sorkočević na Lapadu Zavod posjeduje bogatu knjižnicu i nekoliko bibliotečnih i arhivskih zbirki (Knjižnica Iva Bizzara, Arhiv Petra Hektorovića i dr.).

U sastavu Zavoda djeluje Muzej i zbirka Balda Bogišića u Cavtatu.

 

Sorkočevićev ljetnjikovac


Sorkočevićev ljetnjikovac

 

 


novelirano: 10. studenoga 2014.
novelirano: 10. ožujka 2011.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice