Razred za društvene znanosti

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

Voditelj: akademik Petar Strčić
Upraviteljica: dr. sc. Sanja Holjevac

Đure Ružića 5, 51000 Rijeka
Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Područna jedinica Pula - Prolaz kod kazališta 2, 52100 Pula
Telefon: +385(0)(51)355800
Telefaks: +385(0)(51)355877
Telefon Područne jedinice u Puli: +385(0)(52)216809
E-mail: rizavod@hazu.hr
E-mail: zpdpula@hazu.hr

Zavod za povijesne i društvene znanosti osnovan je 1945. na Sušaku (danas dio Rijeke) pod imenom Jadranski institut. Nakon sjedinjenja Rijeke s Hrvatskom (i spajanja Sušaka i Rijeke) Institut je kao radna jedinica uključen u sastav istoimenog instituta Akademije u Zagrebu. Ubrzo postaje samostalna ustanova. Osim osnovnom historiografskom zadaćom, djelatnici Zavoda sustavno su se bavili istraživanjem povijesti likovnih umjetnosti, povijesti pisma i jezika, povijesti crkve, gospodarske povijesti, etnografije, etnologije, etnomuzikologije područja Istre, kvarnerskoga primorja i Gorskoga kotara.

Šireći svoju znanstvenoistraživačku djelatnost na cijelo područje sjevernoga Jadrana, odnosno zapadne Hrvatske, Zavod je 1969. godine osnovao Radnu jedinicu u Puli.

Rezultate istraživanja djelatnici Zavoda objavljuju u svojoj ediciji Problemi sjevernog Jadrana (I-VI) te u svim hrvatskim edicijama i inozemnim časopisima.Zgrada u kojoj je smješten Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

 

 

 


novelirano: 5. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti