Razred za društvene znanosti

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

Voditelj: dr. sc. Miroslav Bertoša
Upraviteljica: dr. sc. Sanja Holjevac

Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Đure Ružića 5, 51000 Rijeka
Područna jedinica Pula - Prolaz kod kazališta 2, 52100 Pula
Telefon: +385(0)(51)355800
Telefon Područne jedinice u Puli: +385(0)(52)216809
E-mail: rizavod@hazu.hr
E-mail: zpdpula@hazu.hr

 

Zavod za povijesne i društvene znanosti osnovan je 1945. u Sušaku (danas dio Rijeke) pod imenom Jadranski institut. Nakon sjedinjenja Rijeke s Hrvatskom (i spajanja Sušaka i Rijeke) Institut je kao radna jedinica uključen u sastav istoimenog instituta Akademije u Zagrebu. Ubrzo postaje samostalna ustanova. 

Šireći svoju znanstvenoistraživačku djelatnost na cijelo područje sjevernoga Jadrana, odnosno zapadne Hrvatske, Zavod je 1969. godine osnovao Radnu jedinicu u Puli (danas Područna jedinica u Puli).

Osim osnovnom historiografskom zadaćom, djelatnici Zavoda sustavno su se bavili istraživanjem povijesti likovnih umjetnosti, povijesti pisma i jezika, povijesti crkve, gospodarske povijesti, etnografije, etnologije, etnomuzikologije područja Istre, kvarnerskoga primorja i Gorskoga kotara. I suvremeni je znanstvenoistraživački rad Zavoda i njegovih djelatnika ponajprije usmjeren na historiografska, filološka i etnološka te arheološka istraživanja toga prostora, odnosno zapadne Hrvatske. 

Rezultate istraživanja djelatnici Zavoda objavljuju u zavodskom znanstvenom časopisu Problemi sjevernog Jadrana (I-XVII) te u drugim hrvatskim i inozemnim edicijama i časopisima.

 

 

Zgrada u kojoj je smješten Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

 

 

 


Prof. emerit. Miroslav Bertoša imenovan je voditeljem Zavoda u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti