Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara

 

Osnovan: 1955.

Istraživački tim:

Tehničar: 

 • Mateo Petrović

 

Područje istraživanja:

 • biostratigrafija kvartara
 • paleoekologija i paleozoogeografija
 • mikroevolucijski procesi
 • tafonomske analize
 • migracije ljudskih i životinjskih zajednica

Projekti:

Projekt kroz program: H2020-TWINN-2015/Obzor 2020

 1. Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap (Pametna integracija genetike sa znanostima o prošlosti: uočavanje i premošćivanje jaza)

  Broj projekta: 692249

  Akronim: MendTheGap / Premosti jazTrajanje projekta: 1. veljače 2016. do 31. siječnja 2019.

  Link projekta: http://mendthegap.agr.hr/

  Link Mend Gap Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100021953172694&lst=100006044868322%3A100021953172694%3A1518017851&sk=about

  Link knjižice Znanost o prošlosti – pouke za budućnost: Doprinosi arheologije, biologije, genetike, geologije i paleontologije:  http://www.amz.hr/media/305702/mendthegap_amz_knjizica_web.pdf

  Projekt MendTheGap/Premosti jaz zamišljen je kao projekt povezivanja i premošćivanja jaza između tzv. stare i nove Europe, odnosno o transferu znanja i tehnologija između starih i novih članica Europske Unije. Premosti jaz okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja arheologije, botanike, genetike, antropologije, geologije i paleontologije, i temelji se na suradnji znanstvenika iz Sveučilišta u Cambridgeu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Sveučilišta u Pisi (Italija) i Hrvatske istočnojadranske multi-inter-transdisciplinarne (MIT) arheološke inicijative (CrEAMA) u koju su se uključile sljedeće institucije: Agronomski fakultet i Prirodoslovni fakultet (Biološki i Geološki odsjek) Sveučilišta u Zagrebu, Institut za antropologiju, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Centar za kulturu Vela Luka. Osim povezivanja raznorodnih stručnjaka, jedan od najvažnijih ciljeva ovog projekta je podizanje javne svijesti o važnosti znanosti i vrijednosti novih spoznaja koje proizlaze iz znanstvenih istraživanja.

 2. Korelacija paleolitika, mezolitika i neolitika kontinentalne i primorske Hrvatske (projekt pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa broj 101-2690680-2270), od siječnja 2007. do prosinca 2013. godine.

 

Članovi Zavoda sudjeluju i u projektu druge institucije:

1. Standardisation and applied investigation of Quaternary sediments in Croatia (voditeljica: dr. sc. Lidija Galović, Hrvatski geološki institut u Zagrebu), istraživač na projektu: dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić, od 2014. do 2017. godine

Acta Geologica

 

 

 


novelirano: 16. veljače 2015., 28. siječnja 2015.
administrirala: Jadranka Mauch Lenardić
novelirano: 4. lipnja 2014.
16. listopada 2012. ; 2. prosinca 2011: ; 2. listopada 2009.
urednica Duška Torbica