Razred za prirodne znanosti

Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara

Voditelj: akademik Ivan Gušić
Upraviteljica: dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698222
Telefon: +385(0)14698262
Telefaks: +385(0)14856211
E-mail: zpgkvartar@hazu.hr


Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, osnovan 1955. godine, jedina je ustanova u Hrvatskoj koja se bavi sustavnim, geološkim i paleontološkim proučavanjima kvartara radi rekonstrukcije promjena klime, faune, staništa te evolucije hominida.

Zbirke fundusa Zavoda, nastale tijekom dugogodišnjih terenskih istraživanja, obuhvaćaju različite i mnogobrojne fosilne vertebrate (uglavnom velike i male sisavce), kvartarne sedimente, svjetski poznate nalaze hominida: neandertalce iz spilje Vindije i anatomski moderne ljude iz Šandalje, Velike pećine, Vindije, Veternice i Bezdanjače te artefakte  paleolitičkih i mezolitičkih kultura.

Bogatstvo i raznovrsnost fundusa i stručna biblioteka razlog su znanstvene suradnje s drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu te sustavne informatičke obrade, edukacije i popularizacije geoznanosti u okviru stručne djelatnosti Zavoda.

Područja istraživanja:

  • biostratigrafija kvartara
  • paleoekologija i paleozoogeografija
  • mikroevolucijski procesi
  • tafonomske analize
  • migracije ljudskih i životinjskih zajednica.

Projekti:

  1. Korelacija paleolitika, mezolitika i neolitika kontinentalne i primorske Hrvatske
    (projekt pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa broj 101-2690680-2270), od siječnja 2007. do prosinca 2013. godine.

Članovi Zavoda sudjeluju i u projektu druge institucije:

1. Standardisation and applied investigation of Quaternary sediments in Croatia (voditeljica: dr. sc. Lidija Galović, Hrvatski geološki institut u Zagrebu), istraživač na projektu: dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić, od 2014. godine

 

 


novelirano: 28. siječnja 2015.
administrirala: Jadranka Mauch Lenardić
novelirano: 4. lipnja 2014.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice