Razred za prirodne znanosti

Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara

Voditelj: akademik Ivan Gušić
Upraviteljica: dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698262
Telefaks: +385(0)14856211
: +
E-mail: zpgkvartar@hazu.hr


Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, osnovan 1955. godine, jedina je ustanova u Hrvatskoj koja se bavi sustavnim, geološkim i paleontološkim proučavanjima kvartara radi rekonstrukcije promjena klime, faune, staništa te evolucije hominida.

Zbirke fundusa Zavoda, nastale tijekom dugogodišnjih terenskih istraživanja, obuhvaćaju različite i mnogobrojne fosilne vertebrate (uglavnom velike i male sisavce), kvartarne sedimente, svjetski poznate nalaze hominida: neandertalce iz spilje Vindije i anatomski moderne ljude iz Šandalje, Velike pećine, Vindije, Veternice i Bezdanjače te artefakte  paleolitičkih i mezolitičkih kultura.

Bogatstvo i raznovrsnost fundusa i stručna biblioteka razlog su znanstvene suradnje s drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu te sustavne informatičke obrade, edukacije i popularizacije geoznanosti u okviru stručne djelatnosti Zavoda.

Područja istraživanja:

 • biostratigrafija kvartara
 • paleoekologija i paleozoogeografija
 • mikroevolucijski procesi
 • tafonomske analize
 • migracije ljudskih i životinjskih zajednica.

Projekti:

Projekt kroz program: H2020-TWINN-2015/Obzor 2020

 1. Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap (Pametna integracija genetike sa znanostima o prošlosti: uočavanje i premošćivanje jaza)

  Broj projekta: 692249

  Akronim: MendTheGap / Premosti jazTrajanje projekta: 1. veljače 2016. do 31. siječnja 2019.

  Link projekta: http://mendthegap.agr.hr/

  Link Mend Gap Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100021953172694&lst=

  100006044868322%3A100021953172694%3A1518017851&sk=about

   

  Link knjižice Znanost o prošlosti – pouke za budućnost: Doprinosi arheologije, biologije, genetike, geologije i paleontologije:  http://www.amz.hr/media/305702/mendthegap_amz_knjizica_web.pdf

  Projekt MendTheGap/Premosti jaz zamišljen je kao projekt povezivanja i premošćivanja jaza između tzv. stare i nove Europe, odnosno o transferu znanja i tehnologija između starih i novih članica Europske Unije. Premosti jaz okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja arheologije, botanike, genetike, antropologije, geologije i paleontologije, i temelji se na suradnji znanstvenika iz Sveučilišta u Cambridgeu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Sveučilišta u Pisi (Italija) i Hrvatske istočnojadranske multi-inter-transdisciplinarne (MIT) arheološke inicijative (CrEAMA) u koju su se uključile sljedeće institucije: Agronomski fakultet i Prirodoslovni fakultet (Biološki i Geološki odsjek) Sveučilišta u Zagrebu, Institut za antropologiju, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Centar za kulturu Vela Luka. Osim povezivanja raznorodnih stručnjaka, jedan od najvažnijih ciljeva ovog projekta je podizanje javne svijesti o važnosti znanosti i vrijednosti novih spoznaja koje proizlaze iz znanstvenih istraživanja.                                            

 2. Korelacija paleolitika, mezolitika i neolitika kontinentalne i primorske Hrvatske
  (projekt pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa broj 101-2690680-2270), od siječnja 2007. do prosinca 2013. godine.

Članovi Zavoda sudjeluju i u projektu druge institucije:

1. Standardisation and applied investigation of Quaternary sediments in Croatia (voditeljica: dr. sc. Lidija Galović, Hrvatski geološki institut u Zagrebu), istraživač na projektu: dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić, od 2014. do 2017. godine

Dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić ponovno je imenovana na mjesto upraviteljice Zavoda na vrijeme od 4 godine (s početkom mandata od 1. svibnja 2018.).

Akademik Ivan Gušić imenovan je voditeljem Zavoda u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 24. veljače 2019. godine.


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice