Rječnik standardnih hrvatskih ptičjih naziva

 

Rječnik standardnih hrvatskih ptičjih naziva obuhvaća 11,308 vrsta i podvrsta ptica. Usklađen je s novom, ali već široko prihvaćenom sistematikom ptica objavljenom u prosincu 2017. (BirdLife 2018). Ta sistematika primjenjuje se, između ostalog, pri izradi globalnog Crvenog popisa ptica IUCN-a, za identificiranje IBA područja i u međunarodnim konvencijama koje se bave zaštitom ptica.

Rječnik se sastoji od stručnog (latinskog), engleskog i hrvatskog naziva vrsta i namijenjen je znanstvenicima, stručnjacima i amaterima koji se bave ornitologijom, profesorima i nastavnicima, prevoditeljima, izdavačima i drugima. Na kraju pdf verzije rječnika nalazi se objašnjenje neuobičajenih pridjevskih dijelova ptičjih naziva, osobito onih koji se temelje na manje poznatim geografskim pojmovima.

Rječniku možete pristupiti ovdje.

Sugerirani način citiranja:

Zavod za ornitologiju HAZU (2018) Rječnik standardnih hrvatskih ptičjih naziva. www.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/zavod_za_ornitologiju/nazivlje/... pristupljeno (datum)


Novelirano: 06.02.2018.

Urednik: M. Martinović