Priprema prijedloga prekograničnog protokola monitoringa

Djelatnici Zavoda za ornitologiju u suradnji s partnerima, udrugama BIOM i DOPPS te Javnom ustanovom Zeleni prsten Zagrebačke županije (JUZP), pripremaju prijedlog prekograničnog protokola za monitoring crvenokljune čigre. Cilj nam je uskladiti protokol monitoringa čigri između Hrvatske i Slovenije te započeti provedbu monitoringa koristeći zajednički protokol. Time ćemo osigurati prikupljanje točnih podataka o veličini i trendu populacija čigre na projektnom području. Monitoring će biti organiziran na dvije razine: praćenje veličine populacije i praćenje uspješnosti gniježđenja. Uključivat će i relativnu ocjenu uspješnosti kolonije, koja je ključan podatak za vrednovanje uspješnosti upravljanja.

U skopu toga smo se 30.11. okupili u prostorijama Zavoda za ornitologiju, kako bismo dogovorili daljnje korake potrebne za izradu protokola i provedbu monitoringa u sklopu projekta. Dogovoreni su i neki detalji edukativne radionice koju početkom 2018. u sklopu projekta organizira JUZP. Na radionici ćemo prezentirati program monitoringa crvenokljune čigre predstavnicima JU na čijem području se nalaze Natura područja na kojima je čigra ciljna vrsta, predstavnicima ornitoloških udruga i nadležnim državnim tijelima. Također ćemo 40-ak osoba osposobiti za provođenje kvalitetnog monitoringa. Osim priče o monitoringu čigri, razmijenili smo iskustva s hvatanjem i označavanjem ptica te raspravljali o korištenju odašiljača u 2018. godini.

Projekt "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave" financiran je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V - A Slovenija - Hrvatska 2014 - 2020.


Novelirano: 5.12.2017.

Urednik: M. Martinović