Razred za prirodne znanosti

Zavod za ornitologiju

Voditelj: akademik Nikola Ljubešić
Upraviteljica: dr. sc. Jelena Kralj

Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14825404
Telefon: +385(0)14825401
Telefaks: +385(0)14825401
E-mail: zzo@hazu.hr

Zavod za ornitologiju (osnovan 1901. kao Hrvatska ornitološka centrala) znanstvena je ustanova koja sustavno provodi ekološka, faunistička i taksonomska ornitološka istraživanja. Od 1996. u sastavu Zavoda djeluje i Ornitološka postaja na otoku Cresu. Više o povijesti Zavoda.

Zavod ima najpotpuniju ornitološku biblioteku u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe (preko 3000 knjiga i 400 časopisa). Sada prima 260 inozemnih i 20-ak domaćih časopisa u zamjenu za godišnjak zavoda larus (izlazi od 1947.), u kojem se, uza znanstvene radove, objavljuju još i stručni članci, obavijesti i dr.

Znanstvena zbirka ptičjih svlakova i jaja Zavoda vrlo je vrijedna zbog mnogobrojnih primjeraka (preko 8000, od kojih neki potječu iz 19. stoljeća), a prikupljeni su većinom u Hrvatskoj te okolnim zemljama.

Od 1910. godine Zavod provodi i koordinira znanstveno prstenovanje ptica u Hrvatskoj. Prstenovanje se provodi u svrhu spoznavanja i praćenja selidbenih sustava ptica te čitavog niza drugih činjenica iz života ptica (životni vijek, uspješnost gniježđenja, mortalitet, dinamika populacija i dr.). Trenutno ima oko 60 prstenovača suradnika koji godišnje prstenuju oko 30.000 ptica. Od 1910. do danas prstenovano je preko 600.000 ptica, a ponovno je nađeno njih oko 10.000.

Važne djelatnosti Zavoda su još: zaštita ptica (kroz zaštićena područja i pojedine vrste), zaštita prirode općenito, znanstvena ornitološka edukacija, popularizacija ptica, skrb o hrvatskom ornitološkom nazivlju.

Od 2017. do 2020. godine djelatnici Zavoda sudjelovali su u prekograničnom Interreg Slovenija-Hrvatska projektu Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave, financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V - A Slovenija - Hrvatska 2014 - 2020.

U jesen 2022. u Zagrebu će se održati treći Skup mladih ornitologa Europe, u zajedničkoj organizaciji Zavoda za ornitologiju HAZU, Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Udruge Biom i Europske ornitološke Unije.

Bjeloglavi sup (Gyps fulvus)
Bjeloglavi sup (Gyps fulvus), ptica koju istražuju i štite Akademijini ornitolozi


Od 1998. provode se istraživanja ekologije i distribucije djetlića u Hrvatskoj

 


novelirano: 27. studenog 2019.
urednica: D. Torbica i M. Martinović

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice