Razred za filološke znanosti

Zavod za lingvistička istraživanja

Voditelj: akademik Goran Filipi
Upraviteljica: dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698205
Telefaks: +385(0)14856211
E-mail: lingvisti@hazu.hr


Zavod za lingvistička istraživanja osnovan je 1984. te djeluje više od trideset godina kao znanstvenoistraživačka jedinica Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Znanstvenici Zavoda bave se proučavanjem hrvatskoga jezika te općim jezikoslovnim temama, s osobitim naglaskom na leksikografiji, dijalektologiji, semantici, lingvističkoj geografiji, morfologiji i frazeologiji.

Akademik Josip Bratulić imenovan je vršiteljem dužnosti voditelja Zavoda do konca 2018. godine.

Akademik Marko Samardžija imenovan je voditeljem Zavoda u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 1. studenoga 2018.

 

Znanstvenoistraživački se rad odvija na projektima:

Zaposlenici:

U Zavodu su uredništva časopisa:

  • Filologija - link na HRČAK:
  • Folia onomastica Croatica - link na HRČAK
  • Hrvatski dijalektološki zbornik - link na HRČAK

 

Dr.sc. Anja Nikolić Hoyt imenovana je upraviteljicom Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti na razdoblje od četiri godine s početkom mandata od 1. siječnja 2019.

Akademik Goran Filipi imenovan je odlukom Predsjedništva HAZU voditeljem Zavoda za lingvistička istraživanja za mandatno razdoblje od četiri godine poevši od 1. travnja 2019.

 


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti