Razred za filološke znanosti

Zavod za lingvistička istraživanja

Upraviteljica: dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698205
Telefaks: +385(0)14856211
E-mail: lingvisti@hazu.hr


Zavod za lingvistička istraživanja osnovan je 1984. te djeluje više od trideset godina kao znanstvenoistraživačka jedinica Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Znanstvenici Zavoda bave se proučavanjem hrvatskoga jezika te općim jezikoslovnim temama, s osobitim naglaskom na leksikografiji, dijalektologiji, semantici, lingvističkoj geografiji, morfologiji i frazeologiji.

Akademik Josip Bratulić imenovan je vršiteljem dužnosti voditelja Zavoda do konca 2018. godine.

Akademik Marko Samardžija imenovan je voditeljem Zavoda u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 1. studenoga 2018.

 

Znanstvenoistraživački se rad odvija na projektima:

Zaposlenici:

U Zavodu su uredništva časopisa:

  • Filologija - link na HRČAK:
  • Folia onomastica Croatica - link na HRČAK
  • Hrvatski dijalektološki zbornik - link na HRČAK

 

Dr.sc. Anja Nikolić Hoyt imenovana je upraviteljicom Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti na razdoblje od četiri godine s početkom mandata od 1. siječnja 2019.

 


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti