Razred za filološke znanosti

Zavod za lingvistička istraživanja

Upraviteljica: dr. sc. Jela Maresić

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698205
Telefaks: +385(0)14856211
E-mail: jmaresic@hazu.hr


Zavod za lingvistička istraživanja osnovan je 1984. te djeluje više od trideset godina kao znanstvenoistraživačka jedinica Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Znanstvenici Zavoda bave se proučavanjem hrvatskoga jezika te općim jezikoslovnim temama, s osobitim naglaskom na leksikografiji, dijalektologiji, semantici, lingvističkoj geografiji, morfologiji i frazeologiji.

 

Znanstvenoistraživački se rad odvija na projektima:

Zaposlenici:

U Zavodu su uredništva časopisa:

  • Filologija - link na HRČAK:
  • Folia onomastica Croatica - link na HRČAK
  • Hrvatski dijalektološki zbornik - link na HRČAK

 


novelirano: 8. ; 7. prosinca ; 23. ; 21. studenoga ; 20. ; 13. travnja 2017.
novelirano: 29. ; 28. listopada 2015.
novelirano: 4. studenoga 2014.
novelirano: 16. rujna 2008.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice