Razred za društvene znanosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Vukovaru

Voditelj: akademik Pavao Pavličić
Upraviteljica: Vlasta Novinc, dr. sc.

Josipa Jurja Strossmayera 25/I, 32000 Vukovar
Telefon: +385(032)638951
telefaks: +385(032)638952
E-mail: vnovinc@hazu.hr
E-mail:

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru osnovan je 2008 godine. Smješten je u obnovljenoj  rodnoj kući Lavoslava Ružičke, prvog hrvatskog nobelovca.
    Zadaća je Zavoda da svojom djelatnošću, u skladu sa statutom i programom rada Hrvatske akademije promiče znanstvenoistraživačku djelatnost i  umjetničko stvaralačko u gradu Vukovaru i njegovom gravitacijskom području. Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja iz područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti , te umjetničkog stvaralašva za potrebe  gospodarske obnove i razvoja,  te društvenog i  kulturnog razvoja Grada i  Županije, u suradnji s lokalnim i vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima, pokretanjem i izradom projekata, organiziranjem znanstvenih skupova i umjetničkih manifestacija i savjetovanja, značajnih za razvoj i primjenu, te objavljivanje znanstvenih rezultata.  
     Od 1. siječnja 2018. nova je upraviteljica Zavoda u Vukovaru dr. sc. Vlasta Novinc, a njezina e-mail adresa je vnovinc@hazu.hr , tel. 032/638 951 i  tel/fax 032/638 952.

       

 


nov.: 22.siječnja 2018.

novelirano: 3. svibnja 2012.
postavljeno: 13. prosinca 2011.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice