Razred za društvene znanosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Vukovaru

Voditelj: akademik Pavao Pavličić
Upraviteljica: dr. sc. Vlasta Novinc

Josipa Jurja Strossmayera 25/I, 32000 Vukovar
Telefon: +385(032)638951
telefaks: +385(032)638952
E-mail: vnovinc@hazu.hr
E-mail:

 
Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru osnovan je 2008 godine. Smješten je u obnovljenoj  rodnoj kući Lavoslava Ružičke, prvog hrvatskog nobelovca.
    Zadaća je Zavoda da svojom djelatnošću, u skladu sa statutom i programom rada Hrvatske akademije promiče znanstvenoistraživačku djelatnost i  umjetničko stvaralačko u gradu Vukovaru i njegovom gravitacijskom području. Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja iz područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti , te umjetničkog stvaralašva za potrebe  gospodarske obnove i razvoja,  te društvenog i  kulturnog razvoja Grada i  Županije, u suradnji s lokalnim i vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima, pokretanjem i izradom projekata, organiziranjem znanstvenih skupova i umjetničkih manifestacija i savjetovanja, značajnih za razvoj i primjenu, te objavljivanje znanstvenih rezultata.  
     Od 1. siječnja 2018. nova je upraviteljica Zavoda u Vukovaru dr. sc. Vlasta Novinc, a njezina e-mail adresa je vnovinc@hazu.hr , tel. 032/638 951 i  tel/fax 032/638 952.
 

       Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenovalo je Vijeće Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru u čijem su sastavu:

  1. Akademik Pavao Pavličić, voditelj Zavoda
  2. Akademkinja Vlasta Piližota
  3. Dr. sc. Ivan Ambroš, mag. ing. comp.
  4. Ivana Mujkić, univ. spec. oec.
  5. Dr. sc. Vlasta Novinc, upraviteljica Zavoda

 

 

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti