Razred za društvene znanosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Vukovaru

Voditelj: akademik Pavao Pavličić

Josipa Jurja Strossmayera 25/I, 32000 Vukovar
Telefon: +385(032)638951
telefaks: +385(032)638952
E-mail: henrik@hazu.hr

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru osnovan je 2008 godine. Smješten je u obnovljenoj  rodnoj kući Lavoslava Ružičke, prvog hrvatskog nobelovca.
    Zadaća je Zavoda da svojom djelatnošću, u skladu sa statutom i programom rada Hrvatske akademije promiče znanstvenoistraživačku djelatnost i  umjetničko stvaralačko u gradu Vukovaru i njegovom gravitacijskom području. Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja iz područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti , te umjetničkog stvaralašva za potrebe  gospodarske obnove i razvoja,  te društvenog i  kulturnog razvoja Grada i  Županije, u suradnji s lokalnim i vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima, pokretanjem i izradom projekata, organiziranjem znanstvenih skupova i umjetničkih manifestacija i savjetovanja, značajnih za razvoj i primjenu, te objavljivanje znanstvenih rezultata.  

       

 


novelirano: 3. svibnja 2012.
postavljeno: 13. prosinca 2011.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice