Razred za medicinske znanosti

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici

Voditelj: akademik Željko Cvetnić
Upraviteljica: prof. Katica Matković Mikulčić

Šetalište Franje Lučića 15, 10410 Velika Gorica
Tel: +385 (1) 6473 017
Mob: +385 (098) 238 192
E-mail: zcvetnic@hazu.hr
E-mail: zavodvg@hazu.hr

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na temelju prijedloga Razreda za medicinske znanosti imenovalo je 25. travnja 2018. akademika Željka Cvetnića voditeljem Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici u mandatnom razdoblju od četiri godine s početkom od 25. travnja 2018. godine. Uprava HAZU imenovala je 16. listopada 2018. gđu Katicu Matković Mikulčić upraviteljicom Zavoda na vrijeme od četiri godine uz moguićnost ponovnog imenovanja.


Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU, Velika Gorica osnovan je 31. kolovoza 2018. Zavod će promicati znanstvenoistraživačku i umjetničku djelatnost na području Velike Gorice i Turopolja.

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstveni i stručni rad te istraživanja s multidisciplinarnim pristupom u području biomedicinskih, biotehničkih, humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima. Zatim organizaciju znanstvenih skupova i savjetovanja značajnih za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata u praksi. Organizaciju različitih izložaba i radionica s područja znanosti i umjetnosti kojima se Zavod bavi. Rezultati znanstveno i stručni rad te umjetničkog rada bit će objavljivani u odgovarajućim edicijama prema kriterijima Akademije.

 

VIJEĆE ZAVODA 

Predsjednik Vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici je akademik Željko Cvetnić, a članovi: akademik Dario Vretenar; akademik Goran Durn; akademik Ranko Matasović; akademik Branko Kincl; član suradnik Ratko Cvetnić; Dražen Barišić, gradonačelnik Velike Gorice; Zvonko Kunić, pročelnik Upravnoga odjela za društvene djelatnosti i Katica Matković Mikulčić, upraviteljica Zavoda. Predsjednik i članovi Vijeća Zavoda imenovani su na vrijeme od 4 godine, počam od 5. studenoga 2018.

 

Dosadašnja aktivnost Zavoda:

Zavod je 20. rujna 2018., u Mraclinu organizirao svoj prvi simpozij "Selo Mraclin i Andrija Štampar – susret lokalnog i globalnog“.

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti