Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi

Upraviteljica: dr. sc. Snježana Jakobović
Voditelj: akademik Antun Dubravko Jelčić

Županijska 9, 34000 Požega
Telefon: +385(0)(34)272102
E-mail: zpozega@hazu.hr

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi djeluje od listopada 2009. godine, a osnovan je na inicijativu Požeško-slavonske županije, Gradskog poglavarstva grada Požege i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi obavljat će svoju djelatnost u skladu sa Statutom i programom rada Hrvatske akademije te svojim djelovanjem promicati znanstvenu djelatnost i umjetničko stvaralaštvo u gradu Požegi i širem gravitacijskom području.
Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih, društvenih i biotehničkih znanosti i to posebno na poljima povijesti, arheologije, vinogradarstva, vinarstva, ekološke proizvodnje hrane i turizma, u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima.
Zavod će pokretati i organizirati znanstvene skupove i savjetovanja značajna za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata u praksi, organizirati izložbe s područja znanosti o umjetnosti kojima se Zavod bavi i objavljivati rezultate znanstvenoistraživačkog rada.

 


ponovno postavljeno: 28. posinca 2010.
urednica D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti