Razred za medicinske znanosti

Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Voditelj: akademik Daniel Rukavina

Radmile Matejčić br. 2, 51000 Rijeka
telefon: +395(051)584825
E-mail: rimed@hazu.hr

 

Osnivanje

Predsjedništvo Akademije donijelo je 26. ožujka 2013. suglasnost za  osnivanje  Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU  u  Rijeci, danas: Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Podršku osnivanju  Zavoda dao je Razred za medicinske znanosti na svojoj sjednici od 20. ožujka 2013. godine. Zavod je osnovan u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Primorsko – goranskom županijom i Gradom Rijeka, a  Odluku o osnivanju donijelo je Predsjedništvo HAZU  25. 09. 2013. godine.  Tu je odluku potvrdila  Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj sjednici od 19. 12. 2013. godine. 

Voditelj Zavoda.

Odlukom Predsjedništva od 25.09. 2013. godine za Voditelja Zavoda imenovan je akademik Daniel Rukavina, na razdoblje od četiri godine. 

Lokacija.

Zavod je smješten u novom Kampusu  Sveučilišta u Rijeci i na raspolaganju ima dva kabineta, dvoranu za manje skupove (do 25 sudionika) , a po  potrebi može koristiti i veće dvorane u zgradi Sveučilišnih odjela. 
U tijeku je osnivanje Vijeća Zavoda, kojeg čine predstavnici institucija osnivača, a koje imenuje Predsjedništvo Akademije.
Zavod za sada nema stalno zaposlenih.

Djelatnost Zavoda.

Osnovni je cilj okupljati i poticati znanstveni potencijal Sveučilišta, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u području biomedicinskih znanosti, te  poticati i koordinirati interdisciplinarnu suradnju temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti i osmišljavanje zajedničkih projekata i općenito unapređivanje kliničkih istraživanja, a posebno:

 • istraživanja u području kliničke i transplantacijske imunologije, imunosti na virusne i druge infekcije, biologije i imunologije reprodukcije i istraživanja imunoloških mehanizama bolesti.
 • istraživanje molekularnih mehanizama putem kojih stanica prepoznaje pogreške,  te određivanje uloge tih mehanizama u nastanku bolesti.
 • translacijska istraživanja koja potiču i ubrzavaju prijenos temeljnih spoznaja u kliničku praksu.


   Osim toga Zavod će raditi i na:

 • organizaciji tribina, radionica i sastanaka  na aktualne znanstvene teme
 • organizaciji domaćih i međunarodnih skupova (u ovom dijelu Hrvatske, pa i šire), u okviru i pod pokroviteljstvom HAZU
 • okupljanju i koordinaciji rada članova Razreda za medicinske znanosti iz Primorsko goranske županije, kao i članova Akademijinih odbora
 • objavljivanju rezultata znanstvenoistraživačkog rada u odgovarajućim edicijama, sukladno Akademijinim kriterijima na području izdavačke djelatnosti.

Članovi Vijeća Zavoda za kliničku i transplatacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci

Odlukom Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 26. veljače 2014. imenovani su članovi Vijeća Zavoda za kliničku i transplatacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci u sljedećem sastavu:

 1. Akademik Daniel Rukavina, voditelj Zavoda, predsjednik Vijeća 
 2. Akademik Dragan Dekaris, zamjenik tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije, član Vijeća
 3. Doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, predstavnica Primorsko-goranske županije, članica Vijeća
 4. Prof. dr. sc. Herman Haller, predstavnik Grada Rijeke, član Vijeća
 5. Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, članica Vijeća

 

 

 

 


novelirano: 22. svibnja 2017.
novelirano: 19. ožujka 2014.
postavljeno: 14. siječnja 2014
urednica: D. Torbica

 

14. 12. 2017.
16. Znanstvena tribina: ZOONOZE - IZAZOV I U 21. STOLJEĆU
POZIV


20.-21.11. 2017.

21. Simpozij: PERSONALIZED MEDICINE : BASIC AND SOCIAL ASPECTS - Challenges for social security systems
Program


6. 4. 2017.

13. znanstvena tribina NOVIJA POSTIGNUĆA RIJEČKE MEDICINE II

Program


6. 10.2016.

16. Simpozij ISTRAŽIVANJA NA MODELIMA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA: STANJE I PERSPEKTIVE U HRVATSKOJ I NA SVEUČILIŠTU U RIJECI

Program

Sažetci


26.09.2016.
15. Simpozij MAGNETSKA REZONANCIJA: SADAŠNJI DOSEG I POGLED U BUDUĆNOST

Program

Sažetci


04. 07.2016.
14. Simpozij TRANSLATION OF BASIC IMMUNOLOGY AND NEUROSCIENCE TOOLS TO THERAPIES: WHERE ARE WE NOW?
Program Simpozija


28.06.2016.

11. Znanstvena tribina: KANABINOIDI U LIJEČENJU NEUROLOŠKIH BOLESTI - JESU LI DOISTA DJELOTVORNI?
POZIV


29. 04.2016.

10. znanstveno popularna tribina TVOJ ČUDESNI IMUNOSNI SUSTAV - kako štiti tvoje tijelo

Poziv


21. 04.2016.
9. Znanstvena tribina RIJEČKA NEUROLOGIJA: OSVRT NA PROŠLOST I POGLED U BUDUĆNOST

POZIV


07. 04.2016.
13. Simpozij RIJETKE METABOLIČKE BOLESTI - RARE METABOLIC DISEASES

Poziv

Sažetci


11. 02. 2016.

12. Simpozij : TRANSPLANTACIJA U HRVATSKOJ - SADAŠNJE STANJE I POGLED U BUDUĆNOST

Poziv i program


19. 11. 2015.
11. Simpozij RAZVOJ KLINIČKE MEDICINE I SVEUČILIŠTA U OZRAČJU NOVIH TEHNOLOGIJA

Poziv i program
 


25.09. 2015.
10. Simpozij VACCINATION AND IMMUNOTHERAPY IN DEFENSE AGAINST INFECTIOUS DISEASES AND TUMORS

PROGRAM

SAŽECI30.06. 2015.
7. znanstvena tribina: Reprodukcijska biologija - Imunološki mehanizmi
PROGRAM


29.06. 2015.
9. Simpozij: PROGRESS TOWARDS INDIVIDUALIZED CANCER THERAPEUTICS
PROGRAM


11.06.2015.
8. simpozij: MATEMATIČKI MODELI U ISTRAŽIVANJU FUNKCIJA KARDIOVASKULARNOG SUSTAVA /
MATHEMATICAL MODELING IN THE FUNCTION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM
PROGRAM


21.05. 2015.
6. ZNANSTVENA TRIBINA: DENTALNA MEDICINA – Povijesni osvrt i aktualne teme

PROGRAM


09.04. 2015.
Simpozij: TRANSPLANTACIJA BUBREGA U RIJECI - Povijesni osvrt i sadašnje stanje

Program skupa


14.10. 2014.
3. TRIBINA: NOVIJA POSTIGNUĆA U IMUNOLOGIJI I HEMATOLOGIJI

PROGRAM


26.09. 2014.
4. simpozij: NOVA DOSTIGNUĆA I IZAZOVI SUVREMENE KARDIOVASKULARNE MEDICINE

PROGRAM19.09. 2014.
2. TRIBINA: EPIDEMIJA EBOLE : IZAZOV ZA SUVREMENU MEDICINU

PROGRAM


 

07. srpnja / July 7 (2014.)
3. Simpozij TEMELJNA I TRANSLACIJSKA NEUROKEMIJA: GLIA I NEURONI U ZDRAVLJU I BOLESTI / 3rd Symposium BASIC AND TRANSLATIONAL NEUROCHEMISTRY: GLIA AND NEURONS IN HEALTH AND DISEASE24.06. 2014. - T R I B I N A  REMINISCENCIJE NA RIJEKU, ZNANOST  I MEDICINU: SUSRET S ENRICOM MIHICHEM I GIORGIOM LENZEM / 
REMINISCENCES ON RIJEKA, SCIENCE AND MEDICINE: A MEETING WITH ENRICO MIHICH AND GIORGIO LENAZ

Pozivnica i program


 

08.05. 2014. -  2. simpozij Debljina: javnozdravstveni problem i medicinski izazov / 
Obesity: Public Health Problem and Medical Challenge

Program07.03. 2014. Znanstveni skup: PERSONALIZIRANA MEDICINA: NOVI MEDICINSKI I DRUŠTVENI IZAZOV /PERSONALIZED MEDICINE: A NEW MEDICAL AND SOCIAL CHALLENGE

POZIVNICA

  

 


novelirano: 7. prosinca ; 9. studenoga ; 20. ožujka 2017.
novelirano: 3. listopada ; 23. rujna ; 16. lipnja ; 23. svibnja ; 25. ; 12. travnja ; 28. siječnja 2016.
novelirano: 30. listopada ;  8. rujna ; 15. lipnja ; 15. ; 11. svibnja ; 31. ožujka 2015.
novelirano: 3. studenoga ; 7. listopada ; 18. rujna ; 1. srpnja  ; 30. lipnja ; 29. svibnja 2014.
postavljeno: 28.01.2014. 
urednica: D. Torbica