Razred za medicinske znanosti

Zavod za imunologiju i genetiku tumora

Upravitelj: prof. dr. sc. Nikola Đaković
Voditelj: akademik Zvonko Kusić

Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14851880

Zavod za imunologiju i genetiku tumora HAZU (ranije Zavod/Kabinet za istraživanje i standardizaciju imunoloških supstancija)  osnovan je 1983. godine i djeluje u sastavu Razreda za medicinske znanosti. 
Zavod se pod vodstvom njegovog osnivača akademika Drage Ikića posebno bavio istraživanjima cjepiva te primjene raznih vrsta interferona kod tumorskih bolesti glave i vrata, melanoma, kao i prekanceroznih i kanceroznih bolesti vrata maternice u čemu je polučio svjetski prepoznate rezultate.
Pod vodstvom pokojnog akademika Šime Spaventija te sadašnjeg voditelja akademika Zvonka Kusića istraživanja Zavoda su i dalje u skladu s najnovijim smjerovima onkoloških istraživanja i prevencije tumora, a temeljena na translacijskim istraživanjima i individualiziranom pristupu onkološkom bolesniku.
Pri provođenju  istraživanja Zavod ostvaruje blisku suradnju s drugim akademijinim zavodima te znanstvenim i kliničkim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Članovi i suradnici Zavoda sudjeluju i u organizaciji i održavanju znanstvenih skupova, u objavljivanju znanstvenih i nastavnih publikacija te u edukaciji u sklopu sveučilišne nastave iz područja djelatnosti Zavoda.
 

Predsjedništvo HAZU imenovalo je akademika Zvonka Kusića voditeljem Zavoza za imunologiju i genetiku tumora u novom mandatnom razdoblju od 4 godine počevši od 30. rujna 2020.

        
 

 

 

 


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice