Zaklada Akademije

Predsjednik Upravnog odbora: akademik Zvonko Kusić
Ravnateljica: dipl. iur. Marina Štancl

Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895167
E-mail: zaklada@hazu.hr

 

O ZAKLADI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u skladu sa svojom dugogodišnjom zakladnom tradicijom, na svojoj Skupštini od 29. lipnja 1993. utemeljila je Zakladu, kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnoga, gospodarskoga, političkoga i sveopćega napretka Hrvatske. Sredstva Akademijine zaklade služe potpomaganju izdavačke djelatnosti, organiziranju znanstvenih skupova, uspostavljanju posebnih znanstvenih središta, otkupu umjetnina, unapređivanju kulture, umjetnosti i znanosti davanjem stipendija i nagrada za posebna dostignuća.

Utemeljitelji Zaklade Hrvatske akademije su: Hrvatski sabor, Grad Rab, Zagrebački velesajam d.o.o., Školska knjiga d.d., Pliva d.d., Hrvatska gospodarska komora, Zagrebačka banka d.d., Privredna banka d.d., obitelj Torbar, obitelj dr. G. i F. Verbič, INA industrija nafte, Grad Zagreb i akademik Dragutin Tadijanović.

Osnovna imovina Zaklade iznosi više od 26 milijuna kuna, a svake godine odvaja se za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada oko 1,1 milijun kuna.

Grad Rab
Grad Rab - jedan od prvih utemeljitelja Zaklade

 

 

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2018. godinu

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2017. godinu

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2016. godinu

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2015. godinu

 

           

 ČLANOVI UPRAVNOGA ODBORA IZ REDOVA ČLANOVA HAZU:

 • akademik Zvonko KUSIĆ, predsjednik Upravnog odbora Zaklade
 • Marina ŠTANCL, dipl. iur., ravnateljica Zaklade HAZU
 • akademik Jakša BARBIĆ
 • akademik Stanko POPOVIĆ
 • akademik Andrija KAŠTELAN
 • akademik Darko NOVAKOVIĆ
 • akademik Zvonimir MRKONJIĆ
 • akademik Vladimir MARKOVIĆ
 • akademik Zoran JURANIĆ
 • akademik Leo BUDIN

Akademik Petar Strčić razriješen je dužnosti člana UO na vlastiti zahtjev. Akademici Jakša Barbić i Vladimir Marković imenovani su članovima UO Zaklade HAZU na mandatno razoblje od 4 godine s početkom trajanja mandata od 27. veljače 2018.

 

ČLANOVI PREDSTAVNICI UTEMELJITELJA ZAKLADE:

 • dr. sc. Ante ŽUŽUL, Školska knjiga d.d.
 • Luka BURILOVIĆ, predsjednik Hrvatske gospodarske komore
 • Etien STEGIĆ, Privredna banka Zagreb d.d.
 • Niko DALIĆ, INA Industrija nafte d.d.
 • Marija KLEPAC MUŽIK, Zagrebačka banka d.d.
 • dr. sc. Dina TOMŠIĆ, Zagrebački Velesajam

ČLANOVI NADZORNOGA ODBORA ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI:

 • akadmik Mladen JURAČIĆ
 • akademik Stanislav TUKSAR
 • akademik Ivo SENJANOVIĆ

 

 

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

 • Arboretum Trsteno
 • Arhiv Akademije
 • Knjižnica Akademije
 • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti