Zaklada Akademije

Ravnateljica: dipl. iur. Marina Štancl

Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895167

 

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

o b j a v l j u j e

J A V N I   N A T J E Č A J
za potpomaganje zakladnih namjena u 2017. godini


Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 15. veljače 2017.


PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA
IZ ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2017. GODINU


 

 


 

Financijski plan Zaklade za 2016. godinu

 

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
o b j a v l j u j e 
J A V N I   N A T J E Č A J
za potpomaganje zakladnih namjena u 2016. godini

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 15. veljače 2016.


PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA
IZ ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2016. GODINU

 


 

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2015. godinu

 

04.11.2015. Zaklada HAZU dodijelila Nagradu „Dragutin Tadijanović“ Ernestu Fišeru

Hrvatski pjesnik, književni i likovni kritičar i publicist Ernest Fišer primio je u srijedu 4. studenog Nagradu „Dragutin Tadijanović“ koju dodjeljuje Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svečanost dodjele Nagrade održana je u Spomen-domu Dragutina Tadijanovića u Slavonskom Brodu u sklopu tradicionalne manifestacije Sjećanje na Dragutina Tadijanovića na 110. rođendan ovog istaknutog hrvatskog pjesnika, a Nagradu je uručio predsjednik Upravnog odbora Zaklade HAZU akademik Velimir Neidhardt. Dodjeli su bili nazočni i ravnateljica Zaklade HAZU Marina Štancl te akademik Dubravko Jelčić.

Priopćenje

 

19/12/14 - 03/02/15 Javni natječaj Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

NATJEČAJ - pdf

Tekst natječaja - doc

FORMULAR za natječaj

 


 

O ZAKLADI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u skladu sa svojom dugogodišnjom zakladnom tradicijom, na svojoj Skupštini od 29. lipnja 1993. utemeljila je Zakladu, kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnoga, gospodarskoga, političkoga i sveopćega napretka Hrvatske. Sredstva Akademijine zaklade služe potpomaganju izdavačke djelatnosti, organiziranju znanstvenih skupova, uspostavljanju posebnih znanstvenih središta, otkupu umjetnina, unapređivanju kulture, umjetnosti i znanosti davanjem stipendija i nagrada za posebna dostignuća.

Utemeljitelji Zaklade Hrvatske akademije su: Hrvatski sabor, Grad Rab, Zagrebački velesajam d.o.o., Školska knjiga d.d., Pliva d.d., Hrvatska gospodarska komora, Zagrebačka banka d.d., Privredna banka d.d., obitelj Torbar, obitelj dr. G. i F. Verbič, INA industrija nafte, Grad Zagreb i akademik Dragutin Tadijanović.

Osnovna imovina Zaklade iznosi više od 26 milijuna kuna, a svake godine odvaja se za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada oko 1,1 milijun kuna.

Grad Rab
Grad Rab - jedan od prvih utemeljitelja Zaklade

 

 

 


novelirano: 19. prosinca 2016.
novelirano: 22. ; 21. prosinca ; 9. ; 8. rujna ; 8. siječanj 2015.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice