Zaklada Akademije

Predsjednik Upravnog odbora: akademik Zvonko Kusić
Ravnateljica: dipl. iur. Marina Štancl

Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895167
E-mail: zaklada@hazu.hr

 

 

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2018. godinu

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2017. godinu

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2016. godinu

Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za 2015. godinu

 

           

 •  ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA IZ REDOVA ČLANOVA HAZU:
  • akademik Zvonko Kusić, predsjednik Upravnog odbora Zaklade
  • Marina Štancl, dipl. iur., ravnateljica Zaklade HAZU
  • akademik Petar Strčić
  • akademik Stanko Popović
  • akademik Andrija Kaštelan
  • akademik Darko Novaković
  • akademik Zvonimir Mrkonjić
  • akademik Zoran Juranić
  • akademik Leo Budin

 

 • ČLANOVI PREDSTAVNICI UTEMELJITELJA ZAKLADE:
  • dr. sc. Ante Žužul, Školska knjiga d.d.
  • Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore
  • Etien Stegić, Privredna banka Zagreb d.d.
  • Niko Dalić, INA Industrija nafte d.d.
  • Marija Klepac Mužik, Zagrebačka banka d.d.
  • dr. sc. Dina Tomšić, Zagrebački Velesajam

 

 • ČLANOVI NADZORNOG ODBORA ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI:
  • akadmik Mladen Juračić
  • akademik Stanislav Tuksar
  • akademik Ivo Senjanović

 

O ZAKLADI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u skladu sa svojom dugogodišnjom zakladnom tradicijom, na svojoj Skupštini od 29. lipnja 1993. utemeljila je Zakladu, kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnoga, gospodarskoga, političkoga i sveopćega napretka Hrvatske. Sredstva Akademijine zaklade služe potpomaganju izdavačke djelatnosti, organiziranju znanstvenih skupova, uspostavljanju posebnih znanstvenih središta, otkupu umjetnina, unapređivanju kulture, umjetnosti i znanosti davanjem stipendija i nagrada za posebna dostignuća.

Utemeljitelji Zaklade Hrvatske akademije su: Hrvatski sabor, Grad Rab, Zagrebački velesajam d.o.o., Školska knjiga d.d., Pliva d.d., Hrvatska gospodarska komora, Zagrebačka banka d.d., Privredna banka d.d., obitelj Torbar, obitelj dr. G. i F. Verbič, INA industrija nafte, Grad Zagreb i akademik Dragutin Tadijanović.

Osnovna imovina Zaklade iznosi više od 26 milijuna kuna, a svake godine odvaja se za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada oko 1,1 milijun kuna.

Grad Rab
Grad Rab - jedan od prvih utemeljitelja Zaklade

 

 

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

 • Arboretum Trsteno
 • Arhiv Akademije
 • Knjižnica Akademije
 • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti