Razred za tehničke znanosti

Zavod za promet

Voditelj: akademik Josip Božičević
Upraviteljica: prof. dr. sc. Sanja Steiner

Kušlanova 2, 10000 Zagreb
E-mail: promet@hazu.hr

 

Voditelj: akademik Josip Božičević
Telefon: 385(0)12300178
385(0)98248239
E-mail: bozicevic@hazu.hr

Upraviteljica: prof. dr. sc. Sanja Steiner
Telefon: 385(0)912841964
E-mail: ssteiner@hazu.hr

Vijeće Zavoda za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

  1. Akademik Josip Božičević, voditelj Zavoda za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
  2. Akademik Marin Hraste, redoviti član Razreda za tehničke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
  3. Akademik Franjo Tomić, redoviti član Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
  4. Dr. sc. Sanja Steiner, red. prof., upraviteljica Zavoda za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
  5. Mr. sc. Ivica Lovrić, dipl. ing., prema prijedlogu Grada Zagreba.


Specifikacija djelatnosti Zavoda za promet:

  • valorizacija i projekcija prometnog razvoja na nacionalnoj, regionalnoj i razini grada; priprema znanstvenih podloga za donošenje strategijskog plana razvoja prometa u Hrvatskoj; priprema projektnih prijedloga za apliciranje na natječaje pri Hrvatskoj zakladi za znanost i na europske fondove; koordinacija i poticanje interdisciplinarne suradnje u području prometnog razvoja; suradnja s Razredom za tehničke znanosti i Znanstvenim vijećem za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  • znanstveno-istraživački rad i ciljana tematska istraživanja te organizacija znanstvenih skupova sukladno planu rada Zavoda za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

 


postavljeno: 22.-24. svibnja 2017.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice