ZAVOD ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI U ZAGREB
ODSJEK ZA POVIJESNE ZNANOSTI

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU
Strossmayerov trg 2, Zagreb, Republika Hrvatska

Knjižnica Odsjeka otvorena je za korisnike 
radnim danom od 9.30-14.30 sati

Tel. 01/4895 197

e-mail: zvonar@hazu.hr

 

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU je osnovana 1948. godine radi potpore znanstvenom radu na proučavanju hrvatske srednjovjekovne povijesti. U skladu s tim izgrađivan je knjižni fond koji danas obuhvaća oko 40.000 svezaka vrlo vrijednih domaćih i inozemnih publikacija. Katalog periodike broji 864 naslova.

Knjižnica u svojem fondu ima i nekoliko većih zbirki - ostavština Jovana Radonića, ostavština Vladimira Košćaka, dio ostavštine iz knjižnice Ante Trumbića, Ferde Šišića, Frana Gundruma, te dio fonda nekadašnje Hrvatske bogoslovske akademije i dr. Vrijednu građu čine i pokloni Vladimira Mošina, Georgija Ostrogorskog, Josipa Matasovića, te Središnje knjižnice HAZU i Etnografskog muzeja iz Zagreba.

Fond Knjižnice većim se dijelom može koristiti samo u čitaonici koja raspolaže s 12 čitateljskih mjesta.

Računalni katalog knjižnice počeo se izrađivati 1999. godine uz korištenje važećeg hrvatskog Pravilnika i priručnika E. Verone i UNIMARC-a, a za sadržajnu obradu primjenjuje se Univerzalna decimalna klasifikacija. Knjižnica održava stalnu razmjenu publikacija s brojnim ustanovama u Hrvatskoj te u Mađarskoj, Italiji, Rusiji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Poljskoj, Bugarskoj i u nizu drugih zemalja.

Od sredine 2003. godine Knjižnica je uključena u rad na projektu "Sustav znanstvenih informacija - podsustav Humanistika".

Linkovi: 

  • Katalog  Knjižnice Odsjeka za povijesne znanosti HAZU
  • Katalog  Knjižnice HAZU
  • NSK

 


 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti