ZAVOD ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI U ZAGREB
ODSJEK ZA POVIJESNE ZNANOSTI

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU
Strossmayerov trg 2, Zagreb, Republika Hrvatska

Knjižnica Odsjeka otvorena je za korisnike 
radnim danom od 9.30-14.30 sati

Tel. 01/4895 197

e-mail: zvonar@hazu.hr

 

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU je osnovana 1948. godine radi potpore znanstvenom radu na proučavanju hrvatske srednjovjekovne povijesti. U skladu s tim izgrađivan je knjižni fond koji danas obuhvaća oko 40.000 svezaka vrlo vrijednih domaćih i inozemnih publikacija. Katalog periodike broji 864 naslova.

Knjižnica u svojem fondu ima i nekoliko većih zbirki - ostavština Jovana Radonića, ostavština Vladimira Košćaka, dio ostavštine iz knjižnice Ante Trumbića, Ferde Šišića, Frana Gundruma, te dio fonda nekadašnje Hrvatske bogoslovske akademije i dr. Vrijednu građu čine i pokloni Vladimira Mošina, Georgija Ostrogorskog, Josipa Matasovića, te Središnje knjižnice HAZU i Etnografskog muzeja iz Zagreba.

Fond Knjižnice većim se dijelom može koristiti samo u čitaonici koja raspolaže s 12 čitateljskih mjesta.

Računalni katalog knjižnice počeo se izrađivati 1999. godine uz korištenje važećeg hrvatskog Pravilnika i priručnika E. Verone i UNIMARC-a, a za sadržajnu obradu primjenjuje se Univerzalna decimalna klasifikacija. Knjižnica održava stalnu razmjenu publikacija s brojnim ustanovama u Hrvatskoj te u Mađarskoj, Italiji, Rusiji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Poljskoj, Bugarskoj i u nizu drugih zemalja.

Od sredine 2003. godine Knjižnica je uključena u rad na projektu "Sustav znanstvenih informacija - podsustav Humanistika".

Linkovi: 

  • Katalog  Knjižnice Odsjeka za povijesne znanosti HAZU
  • Katalog  Knjižnice HAZU
  • NSK

 

 

The Library of the Department of Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts

The Library of the Department of Historical Sciences was founded in 1948 to support the scholarly work on the study of Croatian history. Accordingly, the library fund was built, which now comprises approximately 40,000 volumes of highly valuable domestic and foreign publications. The catalogue of periodicals counts 876 titles.

The Library holds several personal collections – legacy libraries. There are the legacy of the historian Jovan Radonić, the legacy of Vladimir Košćak, the legacy of Miroslav Kurelac, a part of the legacy of Ante Trumbić, Ferdo Šišić, Fran Gundrum, a part of the fund of the former Croatian Academy of Liturgy and others. Valuable publications are the gifts of Vladimir Mošin, Georgi Ostrogorski, Josip Matasović, the Central Library of HAZU, and the Ethnographic Museum of Zagreb.

The library fund can be used in the reading room which seats 12 readers. The building of the Department of Historical Sciences was built in the late 19th century and was owned by the Prister family. Our reading room is certainly the most beautiful part of the building.

The on-line library catalogue (http://katalog.hazu.hr/web/start01pov.htm) was started in 1999, and for the content processing the Universal Decimal Classification is applied. The library maintains a permanent exchange of publications with numerous institutions in Croatia and Hungary, Italy, Russia, Austria, Germany, France, Czech Republic, Poland, Bulgaria, USA and a number of other countries.

From 2003 to 2006, the Library was involved in the project "Science Information System – Subsystem Humanities Sciences".

On average, library services are used by approximately 300 users annually. In addition, the seminars and professional courses in palaeography, and the launch of the Proceedings of the Department of Historical Sciences are occasionally held in the Library's reading room.

The Library is open for users on working days.


 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti