Razred za medicinske znanosti

Odsjek za povijest medicinskih znanosti

Upraviteljica: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić

Gundulićeva 24/III, 10000 Zagreb
telefon: +385(0)14825412
telefaks: +385(0)14825391


 

    Odsjek za povijest medicinskih znanosti je sastavnica Zavoda za povijest i filozofiju znanosti koji čine još dvije jedinice (Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti  te Odsjek za filozofiju znanosti). Potonje ne potpadaju pod  nadležnost Razreda za medicinske znanosti. 
Djelatnost Odsjeka usklađena je s  temeljnim zadacima i programom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a usmjerena je na sustavno istraživanje i prikupljanje dokumentacije o razvoju biomedicinskih znanosti i prakse.
    U Odsjeku je na neodređeno vrijeme zaposleno dvoje djelatnika u zvanju znanstvenih savjetnika. Upraviteljica Odsjeka je prof.dr.sc. Stella Fatović-Ferenčić.
    U suradnji s Razredom, Odsjek izdaje publikaciju Rasprave i građa za povijest znanosti koja je pokrenuta 1963. godine na inicijativu Mirka Dražena Grmeka i prvog  ravnatelja tadašnjeg Zavoda.  Do sada je izašlo 12. knjiga.
    Predsjeništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj  je sjednici u lipnju 2006. godine podržalo zajedničku inicijativu Razreda za medicinske znanosti i Odsjeka za povijest medicinskih znanosti, za utemeljenje Hrvatskog muzeja za povijest medicine i farmacije. Za realizaciju ovog projekta predviđen je prostor u prizemlju Gundulićeve 24. Polazište i temelj Muzeju u osnivanju čini Zbirka Odsjeka za povijest medicinskih znanosti koja sadrži više od 2000 izložaka.

 


novelirano: 2. srpnja 2013:
urednica: D. Torbica
 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti