Razred za književnost

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta

Voditelj: akademik Boris Senker

Opatička 18, 10000 Zagreb
Tajništvo: +385(0)14895302
Telefaks: +385(0)14895303
Centrala: +385(0)14895333
Muzejsko-kazališna zbirka: +385(0)14895304
Muzejsko-kazališna zbirka: +385(0)14895307
E-mail: teatar@hazu.hr

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati.
O posudbi arhivske i bibliotečne građe vidi:
Pravilnik
Prijavnicu (za istraživanje) 
Prijavnicu (za snimanje)

od 17. listopada Odsjek za povijest hrvatskog kazališta počinje naplaćivati usluge
korištenja građe prema Cjeniku usluga Arhiva HAZU

Cjenik usluga

 
Obavijest za korisnike muzejsko-kazališne zbirke Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU
 

Odsjek za teatrologiju, danas Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, započeo je radom 1. siječnja 1966. kao jedan od dvaju odsjeka tada novoimenovanoga i novooblikovanoga Instituta za književnost i teatrologiju. Prethodno je, potkraj 1965., obavljena kadrovska i personalna integracija Akademijina Instituta za književnost s Arhivom i muzejom Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu od kojega je preuzeta nepopisana kazališna građa do 1950. Odsjek za povijest hrvatskog kazališta bavi se istraživanjima nacionalne dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. U sklopu znanstvenoistraživačkog projekta Repertoar hrvatskih kazališta voditelja dr. sc. Branka Hećimovića popisan je i u tri knjige objavljen Repertoar hrvatskih kazališta od 1840. do 1980., odnosno od 1981. do 1990., a u pripremi je i četvrta knjiga koja obuhvaća vrijeme od 1991. do 2000. godine. Također, u petoj knjizi repertoara objavljen je popis predstava do 1840. godine. Od 2007. u tijeku je rad na znanstvenom projektu Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića voditeljice prof. dr. sc. Antonije Bogner-Šaban. (vidi: Povijest Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta)

U sastavu Odsjeka nalazi se Muzejsko-kazališna zbirka, od 1988. upisana u registar muzejskih organizacija, u kojoj se čuva raznovrsna kazališna građa. Zbirka se stalno nadopunjava građom o kazališnim autorima i umjetnicima te hrvatskim kazalištima, festivalima, družinama i grupama. Po opsegu svoje građe Muzejsko-kazališna zbirka jedna je od najvećih u ovom dijelu Europe. Građa se posuđuje za izložbe, a stranke je koriste za znanstveni i stručni rad. U sastavu Odsjeka nalazi se i Knjižnica Odsjeka.

U Odsjeku je redovita i izložbena djelatnost (vidi: Izložbe) kojom se javnosti predstavljaju važni sudionici hrvatskoga kazališnog života, a izložbe obuhvaćaju scenografske i kostimografske skice, kazališne plakate i cedulje te ostalu vrijednu teatrografsku građu. Izložbe su obvezatno popraćene tiskanje kataloga.

Znanstvenici zaposleni u Odsjeku surađuju u časopisu „Kronika“ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a objavljeno je i nekoliko tematskih kazališnopovijesnih brojeva.

Godine 1980. tadašnji Zavod za književnost i teatrologiju JAZU utemeljio je Nagradu Marko Fotez koja se dodjeljuje kvadrijenalno za radove koji se zasnivaju na istraživanju hrvatske dramske i kazališne baštine. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta suosnivač je i Povelje za promicanje hrvatske dramske baštine na lutkarskoj sceni (1991.) i suutemeljitelj Nagrade hrvatskog glumišta (1992.). (vidi: Nagrade i povelja Odsjeka)

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta suutemeljitelj je kazališno-teatrološke manifestacije Krležini dani u Osijeku koja se održava od 1990. godine i okuplja vodeće hrvatske znanstvenike i kazališne djelatnike u promišljanju tema iz hrvatske dramsko-kazališne povijesti i suvremenosti, a svake se godine objavi i zbornik radova s prošlogodišnjeg skupa.

U tijeku je digitalizacija građe, kazališnih cedulja (počevši od 1840. godine) i objavljenih knjiga Repertoara hrvatskih kazališta. Građu je moguće pregledavati na internetskim stranicama u sklopu Digitalnoga repozitorija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Dodatni podaci o građi koja se čuva u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta mogu se pronaći u tiskanim i/ili internim popisima:
 

  1. Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska, Savez arhivskih radnika Jugoslavije Beograd 1984., str. 434-439.
  2. Vodič Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, HAZU, Zagreb 2001. (p. o. „Kronike“ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 8, 2001).
  3. Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, svezak 1, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2006., str. 1034-1048.
  4. Zbirni popis gradiva Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta (dostupno na internim mrežnim stranicama Odsjeka)
William Shakespeare: KRALJ RIKARD III. 
Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb. 
Red. Branko Gavella. Sc. Ljubo Babić. 01. 11. 1923. Scenografska skica.

 

 

 

 


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti