Povratak na Odsjek

Odsjek za povijest hrvatske književnosti

Kritička izdanja

  • 1958. - 1967. Sabrana djela Silvija Strahimira Kranjčevića, 3 sv., priređivači: Dragutin Tadijanović i Ivo Frangeš.
  • 1964. - 1966. Sabrana djela Tina Ujevića, 16 sv., gl. ur.: Dragutin Tadijanović, priređivači: Dubravko Jelčić, Nedjeljko Mihanović, Dragutin Tadijanović i Miroslav Vaupotić.
  • 1969. Sabrane pjesme Vladimira Vidrića, ur. Dragutin Tadijanović.
  • 1953. - 1973. Sabrana djela Antuna Gustava Matoša, 20 sv., priređivači: Nikola Batušić, Slavko Batušić, Vida Flaker, Dubravko Jelčić, Davor Kapetanić, Nedjeljko Mihanović, Dragutin Tadijanović i Lovro Županović.
  • 1977. Sabrana djela Vladimira Nazora, 21 sv., gl. ur.: Nedjeljko Mihanović, priređivači: Nikola Batušić, Vida Flaker, Ivo Frangeš, Dubravko Jelčić, Ivan Meden, Nedjeljko Mihanović, Tomislav Sabljak i Nina Vinski.
  • 1991. Sabrana djela Milana Begovića, 24 sv. (do sada objavljeno 20 svezaka), gl. ur.: Tihomil Maštrović, priređivači: Vida Flaker, Tihomil Maštrović, Hrvojka Mihanović-Salopek, Antun Pavešković, Andrea Sapunar, Sanja Vulić.

 


novelirano: 10. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica