Povratak na Odsjek

Odsjek za povijest hrvatske književnosti

Arhiv i knjižnica

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 9.00 do 14.00.

Arhiv

Od dana osnutka Zavoda u Arhivu Odsjeka za povijest hrvatske književnosti prikupljaju se i čuvaju književne ostavštine te izrađuju katalozi i bibliografije. Danas se u Arhivu Odsjeka čuva 210 književnih ostavština, koje se dijele na velike i male. Među velikima nalaze se ostavštine Milana Begovića, Ante Kovačića, Ivana Gorana Kovačića, Antuna Gustava Matoša, Vladimira Nazora, Janka Polića Kamova, Augusta Šenoe i Tina Ujevića. Mnoge od njih poslužile su kao temelj pripremanju kritičkih izdanja sabranih djela. Opisi pojedinih ostavština objavljivani su u časopisu Kronika.

Knjižnica

U knjižnici Odsjeka nalazi se oko 18.000 svezaka: oko 12.500 knjiga i oko 5.500 časopisa i novina. Građa je najvećim dijelom smještena u čitaonici, u osam ormara Stjepana Kuglija, poznatoga zagrebačkog knjižara i nakladnika s konca XIX. stoljeća, zatim u spremištu na drugome katu te u radnim sobama znanstvenika i istraživača. Temelj građe čine osobne knjižnice hrvatskih pisaca i uglednika, cjelovite ili fragmentarne, koje su u Zavod stizale, počevši od 1953., i to bilo darivanjem vlasnika i njihovih nasljednika bilo otkupom. Manji dio građe stigao je s rukopisnim ostavštinama pojedinih pisaca, a zanemariv broj knjiga nabavljen je neposrednom kupovinom u knjižarskoj mreži ili donacijama. Sadržajno knjige pripadaju lijepoj književnosti, povijesti književnosti i teoriji književnosti, jezikoslovlju i filologiji te manjim dijelom filozofiji, nacionalnoj povijesti i sociologiji. Građu čini i više desetaka književnih časopisa, potpuno ili djelomice sačuvana opsega. Uvid u knjižnu građu pružaju dva kataloga: abecedni i naslovni. U tijeku je informatizacija knjižničnog poslovanja i same knjižnične građe.


Čitaonica u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti

 

 


novelirano: 10. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica