Povijest Odsjeka za povijest hrvatske glazbe

 

Odsjek za povijest hrvatske glazbe osnovan je 1980. godine kao Zavod za muzikološka istraživanja Istraživačkog centra JAZU sa zadatkom da sustavno istražuje sve aspekte hrvatske glazbene kulture u međunarodnom kontekstu, u čemu je jedinstvena ustanova u Hrvatskoj. Od 1993. godine Zavod mijenja ime u Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Od 1984. do 1991. godine projekt Zavoda pod nazivom „Fundamentalna istraživanja za povijest hrvatske glazbe“ organiziran je i provođen u osam zadataka: 1) Srednji vijek, 2), Renesansa, 3) Barok i klasika, 4) Devetnaesto stoljeće, 5) Dvadeseto stoljeće, 6) Glazbena dokumentacija, 7) Glagoljaško pjevanje i obredna narodna glazba, 8) Muzikologija i interdisciplinarnost. Tako su u Zavodu za muzikološka istraživanja artikulirani zadaci prema povijesnim razdobljima te sistematskim temama poput istraživanja glazbenih arhivalija i estetike glazbe. Ovaj opsežan, dugoročan i cjelovit projekt podijeljen je na manje cjeline te od 1991. godine znanstvenici i istraživači u Zavodu sudjeluju na zasebnim projektima u okviru njihove znanstvenoistraživačke djelatnosti.
Stalno zaposleni znanstvenici uglavnom rade na zasebnim istraživačkim projektima, od kojih se ističu nacionalni projekti: „Sređivanje, katalogiziranje i obradba muzikalija i drugih glazbenih izvora u Hrvatskoj“ (1991-2013; prof. dr. sc. suradnice Vjera Katalinić i Lucija Konfic; voditelj akademik Stanislav Tuksar – preko Muzičke akademije), „Spomenici hrvatske glazbene baštine (2007.-2013.), (voditelj: prof. dr. sc. Ennio Stipčević, suradnice: akademkinja  Koraljka Kos, dr. sc.  Hana Breko Kustura), „Tradicija glagoljaškog pjevanja“ (2002-2011; voditeljica dr. sc. Gorana Doliner) te „Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine“ (1996-2013; voditeljica dr. sc. Sanja Majer-Bobetko). Od 2003. znanstvenici iz Odsjeka sudjeluju i na međunarodnim projektima. Prof. dr. sc. Vjera Katalinić bila je suradnica na međunarodnim interdisciplinarnim projektima „Oper im Wandel der Gesellschaft“ (Volkswagen-Stiftung, 2005-2008) i “Europe and Beyond: Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe, 1740-1960” (European University Institute, 2009-2011) te je voditeljica europskog projekta “Music Migrations in the Early Modern Age: the Meeting of the European East, West and South” (HERA, 2013-2016). Prof. dr. sc. Ennio Stipčević bio je voditelj hrvatske sekcije na projektu „Aux confins de l’humanisme musical: monde slave et culture méditerranéenne“ (Centre d’Etudes Superieures de la Renaissance, 2010-2012).
Uz Hrvatsko muzikološko društvo i Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek sudjeluje u objavljivanju hrvatskoga muzikološkog časopisa Arti musices. Objavljuje i serije zbornika radova, kataloge glazbenih zbirki te notna izdanja.
Odsjek za povijest hrvatske glazbe također organizira nacionalne i međunarodne znanstvene skupove (samostalno ili u suradnji s drugim institucijama) te sustavno razmjenjuje izdanja s mnogim hrvatskim i inozemnim ustanovama i nakladnicima.

Nazivi pod kojima je djelovao Odsjek za povijest hrvatske glazbe:

  • Zavod za muzikološka istraživanja (od osnutka do 1992.)
  • Zavod za povijest hrvatske glazbe (od 1.travnja 1992.-1993.)
  • Odsjek za povijest hrvatske glazbe, u okviru Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe (od 28. listopada 1993.- )

Lokacije na kojima je djelovao Odsjek:

  • Matičina 2 (do lipnja 1990.)
  • Opatička 10 (od lipnja 1990. do srpnja 1991.)
  • Opatička 18 (od srpnja 1991. - )

 


novelirano: 22. ; 21. rujna 2017.
novelirano: 10. studenoga 2016.
postavljeno: 12. listopada 2016.
urednica: D. Torbica