Projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost, IP-2016-06-4476: Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u „dugom 19. stoljeću“ – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača (NETMUS19) 2017-2021

 

        

 

 

 

 

9-11. 2. 2018. Solun, School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki and Department of Music Science and Art, University of Macedonia under the aegis of the Hellenic Musicological Society, International PhD Musicological Conference „Musicology (in)action: Past Musics, Present Practices, Future Prospects“

 

 

Sara Ries sudjelovala je s referatom: The Second and the Third Book of Correspondence by the First Croatian Musicologist Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911) (sažetak) i (ppt u prilogu), više vidi na: http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/3247.

 

6-8. 11. 2017., Zadar, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Vestigia Institut za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu, 2. međunarodni simpozij „Digital humanities: empowering visibility of Croatian cultural heritage“ 

Na skupu koji je organiziran u suradnji sa Sveučilištem u Grazu, doktorandica Sara Ries sudjelovala je s referatom: Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): The Second and the Third Book of Correspondence – Three Case Studies (sažetak),(prezentacija). Blog: http://conference.unizd.hr/blog/2017/07/14/2nd-international-symposium-digital-humanities-empowering-visibility-of-croatian-cultural-heritage/

 

24-27. 10. 2017. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 13. međunarodni znanstveni skup „Prvi svjetski rat (1914-1918) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji / The Grat War (1914-1918) and Music. Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts“.

 

Veliki međunarodni skup Hrvatskog muzikološkog društva u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest i Odsjekom za povijest hrvatske glazbe HAZU obuhvatio je 45 referata sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, Italije, Austrije, Irske, Velike Britanije, Poljske, Češke, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Teme izlaganja okupljene su u 7 sjednica: opće teme, skladbe i traktati, skladatelji i izvođači, glazba i društvo (glazba i politika), glazba i društvo (gradovi i institucije), glazba i društvo (glazba i mediji), glazba i društvo (popularna glazba) (program: http://hmd-music.org/wp-content/uploads/2017/10/Program_Programme-Final-Integralno.pdf).

Vjera Katalinić održala je referat koji je proizašao iz istraživanja na projektu NETMUS19 HRZZ-a i proširila ga istraživanjima do kraja Prvog svjetskog rata i neposrednog poraća: Zagreb on the Map of Music Tours during the First Two Decades of the 20th Century / Zagreb na karti glazbenih gostovanja u prvim dvama desetljećima 20. stoljeća (sažetak) i (ppt prezentacija). Referati Sanje Majer-Bobetko i Stanislava Tuksara također su se dijelom oslanjali na istraživanja s projekta NETMUS19.

 

23. 10. 2017., Zagreb, RADIONICA: Umrežavanje glazbom u ‘dugom 19. stoljeću’: pripreme

23. listopada 2017., od 9:30-17:00 sati u Multimedijskoj e-učionici Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb, održana je Radionica: Umrežavanje glazbom u ‘dugom 19. stoljeću’: pripreme.

POZIVNICA

PROGRAM

IVANA HORBEC (Zagreb, HR): Izazovi historiografskog istraživanja umrežavanja u Habsburškoj Monarhiji 18. i 19. stoljeća (pregled) / The Challenges of Historiographic Research in Networking in the 18th- and 19th-Century Habsburg Monarchy (an Overview)

 

KATJA RADOŠ PERKOVIĆ (Zagreb, HR): Odgonetanje dnevnika: doživljaj Beča Luke Sorkočevića (1781. – 1782.) / Deciphering a Journal: Luka Sorkočević's Experience of Vienna (1781-82)

JOLANTA GUZY-PASIAK (Warsaw, PL): Ludomir Michał Rogowski: hodočašća i glazba / Ludomir Michał Rogowski: Peregrinations and Music

 

STANISLAV TUKSAR (Zagreb, HR): Franjo Ksaver Kuhač, Franz Liszt i Weimar / Franjo Ksaver Kuhač, Franz Liszt and Weimar

 

MARUŠA ZUPANČIČ (Ljubljana, SI): Václav Huml i njegova mreža glazbenika / Václav Huml and His Network of Musicians

 

VILENA VRBANIĆ (Zagreb, HR): Instrumenti s tipkama i njihovi graditelji: tri stolna klavira iz dalmatinskih muzeja / Keyboard Instruments and Their Builders: Three Square Pianos (Tafelklaviere) from Dalmatian Museums

 

VIKTOR VELEK (Ostrava, CZ): Glazbena kultura Čeha u Beču 1840-1939 – razvoj jednog projekta / Musical Culture of Czechs in Vienna 1840-1939 – a Development of a Project

 

SARA RIES (Zagreb, HR): Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): druga i treća knjiga korespondencije – zamršenosti transliteracije / Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): The Second and Third Books of Correspondence – Intricacies of Transliteration

 

SANJA MAJER-BOBETKO (Zagreb, HR): Franjo Ksaver Kuhač: korespondencija, 1864. Osobna imena, toponimi, pojmovi / Franjo Ksaver Kuhač: Correspondence, 1864. Personal Names, Toponims, Notions

 

VJERA KATALINIĆ (Zagreb, HR): Uoči prekretnice: godina 1860. u zagrebačkom kazališnom životu. Primjene na bazu podataka / On the Eve of a Turning Point: The Year 1860 in Zagreb Theatrical Life. Applications in the Database

NETWORKING KNJIŽICA

 

6-10. 9. 2017, Nikozija, European University Cyprus, IMS Regional Association for the Study of Music of the Balkans: „Modus – Modi – Modality“

Regionalna udruga Međunarodnog muzikološkog društva koja se bavi istraživanjem glazbene kulture na Balkanu, u suradnji s Odsjekom za umjetnost Europskog sveučilišta Cipar u Nikoziji, uz potporu Ciparskog centra za istraživanje glazbe (CCRSM) organizirala je međunarodnu konferenciju koja je propitivala teme od zajedničkog interesa za zemlje Balkana te srednje i zapadne Europe. Među referentima sudjelovalo je troje istraživača s projekta NETMUS19, koji su prezentirali prve rezultate projektnog istraživanja, i to: Stanislav Tuksar : Franjo Ksaver Kuhač and Eduard Hanslick: a Meeting of a West-Balkan Field Researcher and a Central-European Aesthetician – a 19th-Century Musicological ‘Clash of Civilisations’ or an Aesthetical Dialogue , Vjera Katalinić : Between East and West: Zagreb on the Operatic Crossroads in 1860s (sažetak) i (ppt prezentacija) te Sanja Majer-Bobetko :  Between Music and Ideologies: Croatian Music Criticism till WWII (sažetak) i (ppt prezentacija)

 

12-13. 5. 2017, Zagreb: 18. godišnji susret Hrvatskog muzikološkog društva (stručni skup):  Predstavljanje projekta NETMUS19

Na godišnjem stručnom skupu muzikologa koji se održava od 1999. godine redovito nastupa s izlaganjima 15 do 18 muzikologa koji izvještavaju kolege stručnjake o svojim aktuelnim istraživanjima (vidjeti program skupa: http://hmd-music.org/2017-god-18-godisnji-susret/). 13. 5. 2017. predstavljen je i projekt NETMUS19 – suradnici i institucije, ciljevi, zadaci, metodologija i očekivani rezultati (ppt u prilogu). Osim toga, 12. 5. 2017. suradnica na projektu Sara Ries predstavila je i prve rezultate istraživanja, rada na 2. knjizi korespondencije F. Ks. Kuhača (ppt prezentacija Sare Ries: Iz korespondencije Franje Ksavera Kuhača: zagrebački krug kontakata (1864-1869).

 

9-10. 5. 2017, Zagreb: Dani otvorenih vrata HAZU: UMREŽENA MUZIKOLOGIJA: predstavljanje projekta NETMUS19 (9. 5. 2017, 12 sati) 

 

U Preporodnoj dvorani Narodnog doma, u zgradi u kojoj se nalazi i Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Opatička 18, predstavljen je na popularniji način projekt „Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u 'dugom 19. stoljeću' – od Luke Sorkočevića do Franje Ksavera Kuhača“. Istaknuta je važnost stvaranja glazbeničkih mreža između skladatelja, učitelja glazbe, organizatora glazbenih zbivanja, publike i ostalih glazbenika, koji su zaslužni i za razne vidove muziciranja i za obrazovanje skladatelja i virtuoza. Projekt je predstavila voditeljica prof. dr. Vjera Katalinić, a poster je izradila doktorandica Sara Ries. U publici su bili uglavnom muzikolozi, te nastavnici glazbe i učenici viših razreda srednjih općih i glazbenih školam. Nakon prezentacije uslijedila je kratka diskusija u kojoj su sudjelovali dr. sc. Sanja Majer-Bobetko i akademik Stanislav Tuksar – istraživači na projektu.

 

 


novelirano: 13. veljače 2018.

novelirano: 17. ; 16. listopada ; 13. listopada 2017.

postavljeno: 23.-24. svibnja 2017.

urednica: D. Torbica

 

Odsjek za povijest hrvatske glazbe

NASLOVNICA - NOVOSTI

O PROJEKTU

REZULTATI RADA NA PROJEKTU

BAZA PODATAKA

 

 

 


novelirano: 16. listopada
postavljeno: 24. svibnja 2017.
urednica: D. Torbica